28 augustus 2023

Praat met ons mee op 4 september!

DENK EN PRAAT MET ONS MEE OVER POLITIEKE STANDPUNTEN OP 4 SEPTEMBER IN DEN BOLDER!

WIJ ZIJN BENIEUWD NAAR UW MENING OVER POLITIEKE STANDPUNTEN, DIE IN DE VOLGENDE RAADVERGADERING BESLOTEN WORDEN.

Er gebeurt veel in Politiek “Den Haag”. De politieke toekomst van ons land gaat duidelijk veranderen. Maar ook in Waalwijk gebeurt veel. Goede besluiten voor onze inwoners kunnen echter alleen tot stand komen door met u in gesprek te blijven. De komende periode komen er veel onderwerpen aan de orde, waarover we een definitief besluit voor de toekomst nemen.

Dit alles onder het genot van een kop koffie/ thee.

Op maandag 4 september staan we weer open voor uw mening over o.a. de agendapunten:

.  Concept Beleidsplan Grootschalige Opwek Duurzame energie.

.  Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw Kindcentrum Meerdijk   

.  Aanwijzing “MAASSTAD” omroepstichting Waalwijk als locale publieke media –instelling

.  Maatschappelijk debat vuurwerk

. Verduurzame 5 locaties met gebruikmaking van de DUMAVA subsidie.

Alle agendapunten van de raadsvergadering zijn te vinden op de website van de gemeente Waalwijk.

Als door u gekozen raadsleden stelt u vertrouwen in ons. Deze avond organiseren we om na overleg met u, tot de juiste besluiten te komen.

Datum:       4 september 2023

Plaats:       Den Bolder Waspik

Tijdstip:      20.00 uur.

CDA Waalwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.