31 januari 2017

CDA koestert IJmond voor economie en groen

'We koesteren de IJmond als economische motor voor Noord-Holland, omringd door groene longen die de leefomgeving op peil houden'. Die conclusie trok de provinciale fractie van het CDA na een werkbezoek eind januari. De Statenleden werden bijgepraat door Peter van de Meerakker over de ontwikkelingen in en rond de havens, door Jan Boudesteijn over Techport en zij sloten het bezoek af met een gesprek met wethouder Robert te Beest van de gemeente Velsen. 

In een jaarprogramma bezoekt de CDA-fractie van Provinciale Staten alle Noord-Hollandse regio's. 'Zo houden we beter feeling met de ontwikkelingen', motiveert Statenlid Hermen de Graaf die voor het CDA onder meer de regio IJmond vertegenwoordigt. Bij het bezoek waren naast de Statenleden ook gemeentelijke CDA fractieleden aanwezig uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk.

Doorontwikkeling Zeehaven

'Doorontwikkeling van de Zeehaven IJmuiden, met naast de visserij de offshore windenergie en passagiervervoer, is als een van de economische pijlers van Noord-Holland essentieel' bevestigden de bezoekers de visie van directeur Peter van de Meerakker van Zeehaven IJmuiden. Provincie Noord-Holland heeft hierbij een actieve rol, onder meer bij de herstructurering van havengebouwen. Hiervoor loopt een succesvol programma HIRB (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen) en van de Meerakker hoopt op efficiënte voortzetting.

Technolab ook naar SHIP

Dit voorjaar wordt bij de nieuwbouw van de Zeesluis IJmuiden SHIP geopend, het Sluis en HavenInformatiePunt. Jan Boudesteijn van Techport, dat bedrijfsleven, onderwijs en overheden aan elkaar koppelt, meldde de CDA'ers dat daarin ook een Technolab wordt gevestigd. 'Daarin promoten we techniek bij leerlingen in het basisonderwijs uit de IJmond en de Zaanstreek. Per dag krijgen twee klassen technieklessen', lichtte hij een van de vele projecten van Technolab toe. Zowel bij Techport als bij SHIP is de provincie Noord-Holland nauw betrokken en ook de vorig jaar benoemde provinciaal werkambassadeur speelt een rol bij het aanjagen van samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven. 'Concrete resultaten vanuit het coalitieprogramma', stelden de bezoekers vast.

Omgevingsvisie

Een derde onderwerp waarbij de samenwerking tussen de regio's en provinciale overheid de komende maanden belangrijk is, is de nieuwe omgevingswet. Dit was een van de onderwerpen bij het afsluitende gesprek met onder meer wethouder Robert te Beest. 'Tijdens de regiobezoeken en speciale bijeenkomsten willen we onder meer opvissen hoe de bewoners zelf tegen de verwachte ontwikkelingen aankijken en dat vertalen naar ruimtelijk beleid', aldus de provinciale CDA-fractie.

 

 

Peter van de Meerakker praat de CDA-fractieleden bij over de Zeehaven IJmuiden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.