Wat is de CDA Bestuurdersvereniging?

De CDA Bestuurdersvereniging (BSV) is de vereniging van en voor lokale, regionale en provinciale CDA-politici. De vereniging helpt CDA-politici op alle bestuursniveaus om het CDA-gedachtegoed te vertalen naar de dagelijkse beleidspraktijk en hen te ondersteunen bij een authentieke CDA-aanpak in hun functie. Herkenbaarheid van bestuurders en volksvertegenwoordigers namens het CDA is daarbij het belangrijkste streven. 

Wat doet de CDA Bestuurdersvereniging?

De dienstverlening van de CDA BSV heeft als belangrijkste doelen: politieke profilering, meningsvorming, netwerken, informeren en belangenbehartiging. Om deze doelstelling te bereiken worden verschillende activiteiten ondernomen:

·         Digitale nieuwsbrief: hiermee worden leden op de hoogte gehouden van alle activiteiten en wordt informatie verspreidt over ideeën en thema’s waarmee CDA-politici zich kunnen profileren.

·         Bestuursforum: leden van de BSV ontvangen acht keer per jaar het blad Bestuursforum waarin relevante actuele thema’s worden belicht en politici beschrijven hoe zij het  christendemocratische gedachtengoed toepassen in hun praktijk.

·         Website cda.nl/bsv: op de website staat actueel nieuws en achtergrondinformatie over diverse beleidsterreinen. Daarnaast staan er veel inspirerende voorbeelden van CDA’ers uit het hele land en is er een databank met ingediende moties en initiatieven van CDA fracties.

·         Handreikingen: de CDA BSV publiceert regelmatig praktische handreikingen om de leden te ondersteunen bij hun werk. Ook de informatie vanuit het Wetenschappelijk Instituut wordt beschikbaar gesteld.

·         Activiteiten en bijeenkomsten: provinciaal worden diverse activiteiten en discussiebijeenkomsten georganiseerd over actuele thema’s, zoals de omgevingswet of de Wmo. Hierbij worden regelmatig Tweede Kamerleden voor uitgenodigd.

·         Advies: ook voor individuele vragen of advies kunnen CDA-politici terecht bij de BSV via [email protected]

Een unieke werkplek in de duinen

Petten – een gezelschap van ruim 20 CDA’ers uit heel Noord-Holland bracht een bezoek aan het 70 HA grote duingebied in Petten. De reactor die daar sinds de zestiger jaren staat produceert nucleaire medicijnen. Die worden geleverd aan ziekenhuizen en worden ingezet voor diagnostiek en voor bestralingstherapieën bij bijvoorbeeld kankermedicijnen.

Ronald Schram (director Strategic Allianties NRG): “Er is een sterke groei te zien in therapeutische medicijnen, dit wordt steeds belangrijker. Dit richt zich o.a. op pijnbestrijding”. Ronald merkt op dat er medicijnen worden gemaakt voor 30.000 patiënten per dag, wereldwijd. Jelle Beemsterboer (wethouder gem. Schagen): “Deze reactor is nu zo’n 60 jaar oud. We zijn volop bezig om een nieuwe te gaan bouwen en verwachten dat deze in 2025 klaar voor gebruik zal zijn.” Jelle vertelt enthousiast over dit unieke bedrijf op deze exclusieve plek in de duinen dat werkgelegenheid biedt aan 1600 werknemers, en men verwacht dat dit aantal nog wel zal groeien tot 2000. Dan is het wel van belang dat bijvoorbeeld het openbaar vervoer naar deze locatie verbetert, zeker ook met het oog op de Energy & Health Campus waar projectteams zich bezig houden met gebiedsontwikkeling, de arbeidsmarkt en onderwijs. Rene Zijlstra (Campus Coördinator Ontwikkelingsbedrijf NHN): “We willen een koppeling maken met studenten en een geweldige leeromgeving creëren, en werkgelegenheid”. Rene vertelt ook over de wens om een informatiecentrum te realiseren voor geïnteresseerden en toeristen. Door het onderzoeksterrein en de reactor letterlijk van elkaar te scheiden, zou hier zeker ruimte voor moeten kunnen komen.

Mark Overwijk informeert het gezelschap namens ECN-TNO over de Bio-Massa onderzoeksfaciliteit Hij vertelt over innovatieve start-ups als gepatroneerde zonnecellen en waterstofproductie op zee. Mark: “De duurzame energiemix moet klaar zijn in 2050, het is wenselijk dat je een energievorm hebt die precies hetzelfde doet als je nu hebt, maar dan groen. Daar moeten we slim over nadenken”. Tot slot verzorgen Mark en Rene een rondleiding over het terrein en bezochten we o.a. het laboratorium waar zeewier wordt gebruikt als grondstof voor energie en chemie.

We keken onze ogen uit, hebben veel kennis opgedaan en de organisatie; Eveline Tijmstra, Merijn Snoek en Els van den Bosch van de CDA bestuurdersvereniging Noord-Holland spreken nogmaals hun waardering uit voor de gelegenheid die ons is geboden om op dit zwaar beveiligde terrein achter de hekken te mogen komen kijken.

BSV Noord-Holland

CDA BSV Noord-Holland

De vereniging is opgedeeld in 12 provinciale afdelingen. De CDA Bestuurdersvereniging Noord-Holland wordt gevormd door:

  • Voorzitter: Falgun Binnendijk (Wethouder gemeente Castricum)
  • Secretaris: Els van Den Bosch (fractievoorzitter/raadslid gemeente Medemblik)
  • Penningmeester: Gertjan Bluijs (wethouder gemeente Zandvoort)
  • Algemeen Bestuurslid: Frank Frowijn (waterschap HHNK)
  • Algemeen Bestuurslid Eveline Tijmstra (Wethouder gemeente Purmerend)

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Bestuurdersvereniging is voor raads- en statenleden, wethouders, gedeputeerden en waterschapbestuurders van het CDA statutair gekoppeld aan hun functie. Bij de benoeming wordt je automatisch lid van de vereniging. Ook is er een vrijwillig lidmaatschap voor burgemeesters of mensen die geen ambt vervullen. De contributie is afhankelijk van de omvang van de gemeente. Voor meer informatie zie cda.nl/bsv.

Contact

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.