HRM

Het HRM-coördinatieteam Noord-Holland

HRM-beleid (human resources management) richt zich op mensen. Voor een politieke partij is dat het scouten en ontwikkelen van talentenvolle (nieuwe) leden om ze te ondersteunen bij een succesvolle politieke carrière. De leden van de HRM commissie vervullen tevens de rol van vertrouwenspersoon in Noord-Holland.

In het kader van een landelijk hernieuwde HRM-visie, heeft Noord-Holland een nieuw samengesteld provinciaal HRM-coördinatieteam.
Het provinciale HRM-coördinatieteam heeft als doel een verbinding te creëren tussen lokaal, provinciaal en landelijk/Europees HRM.  Wij hopen zicht te krijgen op talent en potentieel binnen onze provincie. We willen zorgdragen voor een regionaal ontwikkelaanbod; talenten begeleiden en adviseren/ondersteunen bij selectieprocessen.  

Het team bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:
Iris Zeijlemaker                      
iris.zeijlemaker@gmail.com

Secretaris:
Linda Koekkoek                                
koekkoekl@noord-holland.nl

Vicevoorzitter & HR functionaris CDA NH; beheerder  burgemeesters poule en wethouder poule: 
Daan Versteeg                                 

Consulent opleiding en ontwikkeling:
Christine Reinten                           
creinten@hotmail.com

Burgemeester scouts:
Hans Romeyn                                  
h.romeyn@heiloo.nl

Michiel Pijl                                        
m.pijl@drechterland.nl

Scout :
Rogier Havelaar
rogier@cda.amsterdam

Scout CDJA:
Ilja Jonk                                               
ilja-jonk@hotmail.com


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.