HRM

Het HRM-coördinatieteam Noord-Holland

HRM-beleid (human resources management) richt zich op mensen. Voor een politieke partij is dat het scouten en ontwikkelen van talentenvolle (nieuwe) leden om ze te ondersteunen bij een succesvolle politieke carrière. De leden van de HRM commissie vervullen tevens de rol van vertrouwenspersoon in Noord-Holland.

In het kader van een landelijk hernieuwde HRM-visie, heeft Noord-Holland een nieuw samengesteld provinciaal HRM-coördinatieteam.
Het provinciale HRM-coördinatieteam heeft als doel een verbinding te creëren tussen lokaal, provinciaal en landelijk/Europees HRM.  Wij hopen zicht te krijgen op talent en potentieel binnen onze provincie. We willen zorgdragen voor een regionaal ontwikkelaanbod; talenten begeleiden en adviseren/ondersteunen bij selectieprocessen.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.