Het CDAV zet zich in voor het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland en wereldwijd. Dat gebeurt door een actieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het politieke beleid en daarbij de participatie van vrouwen in de politiek en daarbuiten te bevorderen. Daartoe organiseert het CDAV themabijeenkomsten, ledendagen en netwerkbijeenkomsten waarbij leden worden uitgenodigd actief mee te denken op inhoudelijke thema's. Dit kan door het inbrengen van resoluties, het organiseren van en deelnemen aan workshops en politieke cafés etc.

Het CDAV:

  • Bevordert meer diversiteit in de politiek omdat meer diversiteit leidt tot betere resultaten.
  • Bevordert de politieke bewustwording bij vrouwen en de participatie van vrouwen binnen het CDA.
  • Staat voor emancipatie en gelijke rechten voor iedereen in de Nederlandse samenleving.
  • Zet zich in voor het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes in Nederland en wereldwijd. Levert een bijdrage aan het politieke beleid.

Waarom lid worden van het CDAV?

  • Je bouwt snel een groot en bij jou passend netwerk op in de politiek.
  • Je kunt deelnemen aan relevante workshops en trainingen die gericht zijn op het verbeteren van jouw (politieke) vaardigheden.
  • Je kunt een bijdrage leveren aan discussies en totstandkoming van standpunten over actuele thema's die vrouwen aangaan.
  • Je kunt je ook aansluiten bij het netwerk van het CDAV in je eigen regio.

Het CDAV is een club waar je bij wilt horen. We willen een club zijn van jong en oud, midden in de maatschappij, met de blik op de toekomst. Dit betekent dat we werk gaan maken van het aantrekken van nieuwe leden, dat we ons via onze provinciale en lokale netwerken zullen mengen in de discussies, aansprekend moeten zijn voor jong en oud en we ons vernieuwend en inspirerend opstellen.

Contact CDAV NH

Voorzitter Claudia Selders-Kroezen

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.