09 februari 2017

CDA fractie ontmoet maatschappelijk middenveld

Na de waardevolle bijeenkomst van vorig jaar, is de Statenfractie van het CDA Noord-Holland het nieuwe jaar wederom begonnen met een bijeenkomst met diverse vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De nieuwjaarsborrel vond plaats in de Jopenkerk in Haarlem. Bij deze bijeenkomst konden de contacten aangehaald worden en ervaringen uitgewisseld op het gebied van provinciale politiek. Vertegenwoordigers van organisaties als LTO, Staatsbosbeheer, Sportservice Nederland, RECRON Noord-Holland, Stivas, Vereniging klein kernen, Monumentenwacht, VisNed en Burgerinitiatiefgroep Dreigend Woningtekort waren aanwezig.

Na het welkomstwoord van vicefractievoorzitter Jitske Haagsma en een kort voorstelrondje praatte men aan gesprekstafels verder. In de eerste ronde werd ingegaan op de verschillende ervaringen met de provincie. Onder andere de toegankelijkheid en bereikbaarheid kwamen aan bod. Na een korte pauze werd er op specifieke onderwerpen ingegaan. Woningbouw, Landschap en infrastructuur, Omgeving en Natuurbeheer, landbouw en visserij kwamen aan bod. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel. 

De CDA Statenfractie heeft deze bijeenkomst als waardevol ervaren en zal diverse punten meenemen in haar werk het komende jaar. Uiteraard zijn de Statenleden het hele jaar door bereikbaar voor suggesties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.