27 maart 2017

CDA bepleit tempo en zorgvuldigheid bij besluit Verbinding A8-A9

'We willen geen vertraging en tegelijk de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de besluitvorming over de Verbinding A8-A9. Als een extra alternatief wordt onderzocht kost het tijd. Tegelijk hebben we signalen ontvangen van leden uit de klankbordgroep die zich onvoldoende voelen gehoord. Dat gaan we onderzoeken'. De CDA-Statenleden Heleen Keur en Hermen de Graaf tekenden die signalen op tijdens een werkbezoek eind maart. Daarbij waren ruim twintig betrokkenen aanwezig, regionale pers en landelijke landbouwvakpers.

 

De provinciale Statenfractie van het CDA maakte op verzoek nader kennis met het gebied en de verkeersproblematiek door bewoners en bedrijven van de Broekpolder, LTO-Noord en de CDA-afdelingen in de IJmond. 'Dat er een oplossing moet komen voor de verkeersproblemen in de regio tussen en rond de A8-A9 erkent iedereen. En dat aan alle alternatieven voor- en nadelen kleven beseft ook iedereen. Daarom is inbreng van betrokkenen zo belangrijk. Als dan blijkt dat leden van de klankbordgroep ervaren dat hun adviezen niet voldoende mee zijn genomen, hebben we de taak om dat te onderzoeken. Dat geeft hopelijk ook de mogelijkheid om die zorg weg te nemen', argumenteert woordvoerder De Graaf.

 

 

Onduidelijkheid fnuikend

 

Gedeputeerde Staten zou eind mei dit jaar een besluit nemen over een voorkeursalternatief voor de verbinding A8-A9. Er is nu onduidelijkheid omdat aan de Nul-plusalternatief, naast de viaductvariant, mogelijk ook de tunnelvariant wordt toegevoegd. Met de Golfbaan variant en de Heemskerkvariant zijn er dan vier alternatieven. 'Waarom kan nu wel een tunnelvariant worden onderzocht, terwijl die bij andere alternatieven is afgewezen?' vroeg een bezorgde bewoner van de Broekpolder zich af over de Golfbaanvariant. Afgevaardigden van LTO vrezen voor de gevolgen van de doorsnijding van het landschap bij een keuze voor de Heemskerkvariant. 'Leden van de klankbordgroep voelden zich op onderdelen onvoldoende gehoord. Goed om na te gaan wat er met hun inbreng is gebeurd en waarom er al dan niet iets mee is gedaan', gaf fractievoorzitter Heleen Keur van het CDA Noord-Holland aan na het werkbezoek. 

 

Foto:   Fractievoorzitter Heleen Keur en woordvoerder Hermen de Graaf (vijfde en vierde van links) bij het werkbezoek van CDA Noord-Holland over Verbinding A8-A9

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.