28 april 2017

Vragen over de rol van agrariers in het Nationaal Natuur Netwerk

Veel boeren in Noord-Holland lopen er tegenaan dat zij voor hun werk aan de natuur op hun bedrijf binnen het Nationaal Natuur Netwerk na 2021 geen compensatie meer krijgen van de provincie. De Statenleden Willemien Koning van het CDA en Claudia Weemhoff van D66 hebben het provinciebestuur gevraagd naar de oorsprong van dit besluit en of de consequenties ervan goed in beeld zijn. Agrariërs die al generaties lang de grond op een natuurvriendelijke wijze beheren – op eigen grond of op gepachte grond – dreigen daar nu mee te moeten stoppen. Het CDA en D66 vrezen dat hiermee ‘het kind met het badwater wordt weggegooid’.

Koning en Weemhoff namen deze week het rapport ‘Agrarisch natuurbeheer in het Noord-Hollands Nationaal Natuurnetwerk’ in ontvangst. Hierin noemen de agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken en LTO voorbeelden van bedrijven die door de beleidswijziging in de problemen zullen komen. Volgens de organisaties zijn er nu juist goede resultaten voor onder andere de weidevogelstand door de boeren. Zij vrezen voor het omvallen van agrarische bedrijven en verruiging van het landschap, bijvoorbeeld in de Eilandspolder.

D66 en CDA zullen de discussie hierover op de politieke agenda plaatsen, zodat het beleid hierop doorgelicht wordt, met name tijdens de behandeling van het natuurbeheerplan 2018 door Provinciale Staten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.