17 mei 2017

Provincie stimuleert succesvol zelfbouw van woningen

De provincie Noord-Holland heeft in de afgelopen jaren 71 (collectieve) zelfbouwprojecten ondersteund met een lening of subsidie en door kennis te delen. Hierdoor zijn bijna 1000 nieuwe woningen gerealiseerd. Vanwege het succes van het CDA-initiatiefvoorstel gaat de provincie hier in ieder geval tot 2019 mee door.

Woordvoerder Dennis Heijnen: “Wij zijn blij dat uit de evaluatie blijkt dat het voorstel zo positief uitpakt en de doelstellingen uit het initiatief ruimschoots zijn gehaald. Het is goed nieuws dat de provincie hiermee doorgaat. Er zijn nog veel meer locaties waarbij zelfbouw een uitkomst is. Het CDA vraagt wel aandacht voor extra bureaucratie, het succes zit hem juist in de toegankelijkheid van de regeling.”

 In 2013 schreven toenmalig CDA-Statenleden Nel Eelman en Ciel Stevens een initiatiefvoorstel om vanuit de provincie de (collectieve) zelfbouw van woningen te stimuleren. Zij signaleerden dat het soms niet lukt om een initiatief van een groep mensen dat hun huis zelf wil bouwen van de grond te krijgen. Dit kwam omdat de gemeente niet meewerkt of omdat er geen voorfinanciering gevonden kon worden. Collectieve bouwprojecten kunnen een belangrijke rol spelen om betaalbare woningen te realiseren in dorpen waar steeds meer voorzieningen verdwijnen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.