11 juli 2017

Zet vaart achter tegemoetkoming preventiemaatregelen wildschade

Tuinders en agrariërs nemen steeds meer en intensievere maatregelen om schade door bijvoorbeeld ganzen en duiven te voorkomen of te verminderen en krijgen daar geen enkele compensatie voor. Een groenteteler in Grootebroek vertelde  tijdens een bezoek van Statenleden jaarlijks ruim 20.000 euro kwijt te zijn aan preventieve maatregelen, waarbij de arbeidsuren nog niet eens meegerekend zijn.

“Er zijn verschillende regelingen om al toegebrachte schade door dieren gedeeltelijk vergoed te krijgen. Die moeten wat het CDA betreft ook blijven bestaan. Preventieve maatregelen zijn daarbij verplicht. Maar het is belangrijk dat degenen die zich inspannen om schade te voorkomen hierin ook ondersteund  worden. Daarbij kan een tegemoetkoming in preventieve maatregelen ook bijdragen aan de vermindering van schade,” aldus CDA-Statenlid Willemien Koning.

CDA, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks dienden tijdens de Statenvergadering van 10 juli een motie in waarin er op wordt aangedrongen om snel met gecoördineerd en gebiedsgericht preventiebeleid te komen, inclusief een vergoeding voor boeren en tuinders. De samenwerkende provincies zullen hiervoor advies vragen aan de maatschappelijke adviesraad faunaschade. De motie werd aangenomen, met alleen de stemmen van de Partij voor de Dieren en de SP tegen.

Foto: Groenteteler P. Weel uit Grootebroek

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.