11 juli 2017

Meer geld voor fietsroutes

Provinciale Staten willen een herkenbaar provinciaal hoofdfietsnetwerk, aansluitend op het fietsnetwerk dat wordt ontwikkeld in de Vervoerregio Amsterdam. Een motie met deze oproep kreeg afgelopen maandag ruime steun in Provinciale Staten.

In Noord-Holland zijn er heel veel goede fietspaden, maar er is geen herkenbaar hoofdnetwerk voor de fiets. Begin- en eindpunten voor langere ritten, zoals bijvoorbeeld Amsterdam – Zandvoort, staan niet aangegeven. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen fietspaden, waardoor er bovengemeentelijk geen duidelijke routes zijn. 

Onlangs zijn de Statenleden die het woord voeren over verkeer naar Kopenhagen in Denemarken geweest. “Daar hebben we onder meer gezien dat het koppelen van het fietsnetwerk aan het netwerk van OV-knooppunten zowel voor het openbaar vervoer als voor de fiets gunstig is. In Noord-Holland kunnen we meer doen aan het stimuleren van fietsen, in combinatie met ander vervoer. En we moeten we meer herkenbaarheid aan onze fietsroutes geven”, aldus CDA-Statenlid Hermen de Graaf.

Bij de begrotingsbehandeling van 2018 zal GS een tussenrapportage geven over de ontwikkeling van dit netwerk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.