30 juni 2020

55 CDA en VVD afdelingen op bres voor behoud vergoeding enorme ganzenschade

Heerhugowaardse gemeenteraadsleden Jasper John (CDA) en Falco Hoekstra (VVD) hebben 55 afdelingen in Noord-Holland weten te verbinden in een brandbrief richting Gedeputeerde Staten. Daarin concluderen zij dat GS de agrarische sector onterecht opzadelt met de lasten voor de extreem hoge ganzenpopulatie. Zij willen niet dat het eigen risico van boeren verhoogd wordt. De provinciale CDA fractie heeft zich in een eerder stadium al verzet tegen verhoging van lasten voor boeren. ,,Wij zijn blij dat deze brandbrief geschreven is en vanuit zoveel afdelingen wordt ondersteund,’’ zegt Statenlid en  landbouwwoordvoerder Willemien Koning. ‘’Dit toont aan dat er echt geen draagvlak is voor het neerleggen van ganzenschade bij boeren. Zij moeten gecompenseerd worden.’’

Jasper John: ‘Wij doen een breed gedragen oproep om de vergoeding voor ganzenschade niet te verlagen. De schade bij boeren is daarvoor veel te groot. Wij weten dat dit besluit is opgenomen in het provinciale coalitieakkoord en daarom doen wij een verzoek om die passage te heroverwegen. Daarbij moet samen met verschillende partijen gezocht worden naar effectieve manieren om de ganzenpopulatie te verlagen.’

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de CDA Statenfractie al een amendement ingediend om de verhoging van het eigen risico bij ganzenschade terug te draaien, dit voorstel heeft destijds geen meerderheid gehaald. Ook heeft de fractie via statenvragen het college proberen te bewegen om de vergoeding van ganzenschade niet te verlagen. Nu de Gedeputeerde via een brief het toekomstig beleid rond faunaschade naar buiten heeft gebracht en blijft vasthouden aan het opzadelen van boeren met verhoogde lasten, gaan ook de lokale CDA en VVD afdelingen achter de boeren staan.

De verhoging van het eigen risico heeft binnen de nieuwe kaders de grootste impact voor de sector, zo vervolgt John. De argumentatie die wordt gebruikt door de provincie snijdt geen hout, daarbij wordt namelijk niet ingegaan op de extreem hoge schade door ganzen binnen Noord-Holland. Alleen in Friesland is de schade hoger. Daarnaast wordt de indruk gewekt dat agrariërs nu niet doen wat ze kunnen om de schade te voorkomen. ‘Buiten het feit dat we dit een onterecht signaal vinden, is dit ook onwaarschijnlijk. Daarbij resulteert het verjagen van de ganzen vooral meer ganzen bij de buurman, de schade voor Noord-Holland blijft dus gelijk.’ Naast de financiële schade voor de agrariërs is de hoge ganzen populatie ook slecht voor natuurgebieden, waterkwaliteit en andere soorten vogels.  

Verder gaat dit nieuwe besluit in tegen eerdere beloftes van de provincie om de schade te compenseren totdat het niveau van de ganzenpopulatie terug is op dat van 2005. Het is eerlijker om het eigen risico of een andere vorm van tegemoetkoming van de schade pas in te voeren op het moment dat het niveau daadwerkelijk bereikt is. ‘Op die manier zorgt GS dat alle partijen op een constructieve wijze samen kunnen werken aan het terugdringen van de ganzenpopulatie. Zonder dat partijen hierin in een (financieel) onverenigd deel van rekening betalen,’ zo concludeert John.

 

Inmiddels hebben John en Hoekstra namens de 55 lokale CDA en VVD afdelingen de brandbrief aan GS gestuurd en een afschrift aan de Statenleden verzonden. Wat direct door verschillende media is opgepakt. De provinciale CDA-fractie zal de nieuwe beleidsregels rond faunaschade en de brandbrief van de 55 afdelingen agenderen voor de Statencommissie Natuur, Landbouw en Milieu van 24 augustus 2020.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.