20 juli 2023

Aandacht voor veiligheid en aanpassing N242

CDA Noord-Holland maakt zich zorgen over de N242, de provinciale weg tussen Alkmaar en het
Verlaat, waar dagelijks files zijn en veel ongelukken gebeuren. "Het is in de spitsuren nu al
ontzettend druk op de N242 en door woningbouw komt daar de komende jaren nog veel verkeer bij.
Daarom moet de provincie nu echt aan de slag met het verbeteren van de veiligheid en het
aanpassen van de N242,’’ vindt Willemien Koning, Statenlid van CDA Noord-Holland.
De gemeente Dijk en Waard heeft grote woningbouwambities, waarmee zij een bijdrage levert aan
het bestrijden van de woningnood in Noord-Holland. De ambitie is om tot 2030 10.000 woningen te
bouwen en er zijn een ruim aantal concrete projecten. (1) Wanneer er veel woningen bij komen, is een goede ontsluiting nog belangrijker. Ook de gemeente Alkmaar kent volop woningbouwplannen.

Daarom moet de provincie nu extra aandacht gaan besteden aan de N242.’’ Om dat te
bewerkstelligen heeft het CDA Statenvragen gesteld aan de Gedeputeerde Mobiliteit Jeroen Olthof.

1. Deelt GS de zorgen rond de bereikbaarheid van de gemeente Dijk en Waard en de veiligheid
van de N242 en is GS ook van mening is dat er zo spoedig mogelijk aan oplossingen gewerkt
moet worden? 
2. Wanneer is de verkenning (2) die de provincie samen met Dijk en Waard en Alkmaar uitvoert
om te bepalen wat nodig om de N242 en de nabije omgeving bereikbaar en
toekomstbestendig te houden, gereed?
3. Worden er in deze verkenning concrete voorstellen gedaan om de bereikbaarheid,
verkeersveiligheid en leefbaarheid op en rond de N242 te verbeteren?
4. Hoe wordt besloten welke uitkomsten en aanbevelingen uit het rapport daadwerkelijk
uitgevoerd gaan worden?
5. Wordt deze verkenning met PS besproken?
6. Zijn er financiën beschikbaar om gevolg te kunnen geven aan de uitkomsten en
aanbevelingen van de verkenning?
7. In het IMPI staat groot onderhoud gepland voor de N242 in 2026. Wanneer uit het
onderzoek blijkt dat er voor de korte termijn meer nodig is dan alleen groot onderhoud, is
het dan mogelijk dit groot onderhoud naar voren te halen en dit te combineren met de
maatregelen die op korte termijn nodig zijn?

1 www.dijkenwaard.nl/wonen-en-leven/bouwprojecten
2 Verkenning N242 - Provincie Noord-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.