06 november 2017

Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten: complimenten en zorgen

Fractievoorzitter Heleen Keur maakte in haar Algemene Beschouwingen complimenten voor de gerealiseerde zaken die in het CDA-verkiezingsprogramma stonden: de instelling van een MKB innovatie en duurzaamheidsfonds, het Fonds Herbestemming Waardevolle Monumenten, voortzetting en uitbreiding van de Herstructurering Bedrijventerreinen én de Kop Werkt. Ook wees zij op het feit dat het regeerakkoord kansen biedt voor Noord-Holland.

Zorgen heeft het CDA over het aantal woningen dat gebouwd wordt in onze provincie: het zijn er te weinig, terwijl de provincie maar blijft zeggen tegen de gemeenten dat morgen de schop de grond in kan. Zo wordt het probleem van het woningtekort niet opgelost. En om te voorkomen dat de MRA dichtslibt, zijn er nog veel investeringen in infrastructuur nodig, bijvoorbeeld in het doortrekken van de Noord-Zuidlijn.

Naast de fysieke mobiliteit, pleit het CDA voor uitbreiding van de digitale mobiliteit. Snel internet voor alle inwoners van Noord-Holland, zou het streven moeten zijn. Een ander zorgpunt is cultuureducatie: er zijn basisscholen in onze provincie die hier niets aan doen. Als laatste verbaast het de CDA-fractie dat er in de begroting voor 2018 een flink bedrag voor Smart Mobility is opgenomen, maar een gedegen onderbouwing aan waar dat geld aan uitgegeven gaat worden, ontbreekt. Dit is niet zoals het hoort!

De bijdrage van het CDA werd afgesloten met de oproep voor samenwerking, in navolging van het kabinet. Laten we de deur op een ruime kier zetten naar elkaar en naar de inwoners van Noord-Holland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.