08 november 2019

ALV 23 november in Heiloo

Programma van de Algemene Ledenvergadering

U bent van harte welkom op zaterdag 23 november vanaf 9.30 uur in de Cultuurkoepel.
De bijeenkomst begint om 10.00 uur met het eerste deel van de ALV. Wij bespreken dan de begroting van 2020 (begroting kunt u onderaan deze pagina downloaden), vindt de wisseling van de bestuursleden plaats en een terugblik op de Europese Verkiezingen.
Andor Sandbergen neemt afscheid als penningmeester voor Noord-Holland tijdens de voorjaars ALV in april. Aan de leden wordt Ciel Stevens voorgedragen om haar per 1 januari 2020 te benoemen als dagelijks bestuurslid/ penningmeester voor CDA Noord-Holland.

Het tweede gedeelte van de ALV start met drie deelsessies:

 1. Actualiteiten met de Statenfractie
  In deze deelsessie gaan we met de Statenleden in gesprek over de periode na de verkiezingen en de Statenleden zullen aan de hand van hun portefeuilles meenemen in de actualiteiten van de Provinciale Staten. Er zal met name gesproken worden over de Regionale Energie Strategieën (RES) en de omgevingsverordening.

 2. HRM-Commissie
  In deze interactieve deelsessie wordt u door de commissieleden meegenomen in hun werkzaamheden en staat de volgende vraag centraal: Wat heeft u nodig en wat verwacht u van de HRM commissie?

 3. CDAV-deelsessie
  Deze deelsessie staat in het teken van financiële onafhankelijkheid. Met sprekers Claudia Herbeck en Anne-Marie Vreeman.

 In het laatste gedeelte nemen wij afscheid van Jaap Bond als gedeputeerde van Noord-Holland.

Samen reizen is duurzaam & gezelliger!
Laat uw vrienden via facebook weten dat u komt en kijk of u gezellig met anderen uit uw afdeling kunt reizen naar Heiloo.

Conceptprogramma

09:30 Inloop en start bijeenkomst CDAV
10:00 Aanvang ALV
10.10 Begroting 2020
10.20 Algemeen Bestuur
11:00 Koffie
11:20 Deelsessies
11:50 Afscheid Jaap Bond
12:30 Slot

Documenten:

 • Hier vindt u de begroting voor 2020, welke op de ALV aan de leden wordt voorgelegd.
 • Hier vindt u de notulen van de ALV gehouden op 13 april 2019.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via [email protected] of via [email protected]

Locatie en adres:
Cultuurkoepel Heiloo
Landgoed Willibrordus
Kennemerstraatweg 464
1851 NG Heiloo

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.