10 juli 2023

Bollengrond Castricum niet omzetten naar natuur als er geen oplossing is voor telers

CDA wil niet dat Zanderij Noord in Castricum op dit moment wordt begrenst als NNN en wordt toegevoegd aan het Nieuwe Natuurnetwerk. Er liggen nog geen goede afspraken met de huidige grondeigenaren. ‘’De bloembollenteelt die al 160 jaar zorgt voor de groei van bloemen  in de binnenduinrand dreigt volledig te verdwijnen en de beloofde compensatiegrond voor de bloembollentelers is tot heden niet beschikbaar. Op termijn dreigt daardoor onteigening als nu de begrenzing wordt doorgezet. ‘’Wij willen daarom dat de begrenzing wordt uitgesteld totdat er een goede oplossing is voor de bollentelers die door willen gaan met hun bedrijf, stelt Willemien Koning, woordvoerder namens de CDA-Statenfractie . Het CDA dient vandaag een motie in om Zanderij Noord nu nog niet volledig om te zetten naar natuur. 

“De Zanderij Noord is een van de laatste stukjes grond in Castricum waar de bloembollen nog groeien en bloeien en dat daarmee het beeld weerspiegelt het oorspronkelijke karakter van de regio. Het is niet acceptabel dat er geen goede oplossing is voor de huidige grondeigenaren en dat onteigening als zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt. De nieuwe coalitie heeft onteigening voor natuur namelijk helaas  niet uit het beleid gehaald”.  

Koning merkt op dat de huidige planvorming om het gebied om te vormen naar NNN-gebied tegen de wens van de bewoners en grondeigenaren van de Zanderij Noord ingaat: “Er zijn veel bezwaren tegen de begrenzing ingediend. Het is van groot belang dat het een gebied wordt waar alle betrokken partijen tevredenheid over kunnen zijn. Op dit moment is dit helaas niet het geval”. Er blijkt dat niet voor alle grondeigenaren (tuinders) ruilgrond van gelijkwaardige kwaliteit beschikbaar is om hun bedrijfsvoering elders voort te kunnen zetten. Het CDA verzoekt daarom Gedeputeerde Staten om de omvorming naar NNN-gebied van de Zanderij Noord uit de plannen te halen en eerst compensatiegrond voor de bollentelers beschikbaar te stellen of te regelen dat de doelen voor het gebied, zoals waterberging, kunnen worden gecombineerd met de bloembollenteelt. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.