21 mei 2019

CDA benoemt knelpunten in Openbaar Vervoer-concessie Gooi- en Vechtstreek

Het CDA heeft in de afgelopen commissievergadering inbreng geleverd voor de OV-concessie in de Gooi en Vechtstreek. Deze inbreng is afgestemd met de verschillende CDA-afdelingen in de regio. Het is voor fractievoorzitter Dennis Heijnen onder andere onwenselijk dat in Wijdemeren alleen Nederhorst den Berg wordt genoemd als kern die per bus bereikbaar moet blijven. ‘Gedeputeerde Cees Loggen gaf hierover aan dat de regio of de vervoerder zelf de nu geschrapte gebieden moeten bedienen,‘ aldus Dennis Heijnen

Niet alleen de kernen die bereikbaar moeten blijven, maar ook de lijst van bereikbare toeristische bestemmingen is wat het CDA betreft te mager. Mocht bijvoorbeeld de speciale toeristen-OV ticket voor deze bestemmingen uitgebreid worden, dan kan de lijst van te bereiken toeristische bestemmingen ook uitgebreid worden. Daarnaast zijn er nog een aantal andere zorgpunten. Het Tergooi ziekenhuis dreigt de halte te verliezen. Op dit moment is de gedeputeerde nog in overleg om er voor te zorgen dat het ziekenhuis ook goed bereikbaar blijft met het openbaar vervoer.

“Er wordt ingezet op meer flexibel inzetbaar Openbaar Vervoer in aansluiting op OV-knooppunten en er wordt gestimuleerd om de fiets te gebruiken om naar de halte te komen. We tevreden met het uitgebreide duurzaamheidsplan dat aan het programma van eisen is toegevoegd.” aldus Dennis Heijnen. Met bovengenoemde opmerkingen als aanvullende aandachtspunten kan het CDA zich vinden in het Programma van Eisen.

 

Hieronder de specifieke aandachtspunten die aan de gedeputeerde zijn meegegeven door Dennis Heijnen tijdens de commissievergadering:

- Het nieuwe Programma van Eisen gaat uit van iets langere afstanden tot haltes. Voor diegenen die de fiets niet kunnen gebruiken, wordt naar alternatieven gezocht. Is er combinatie mogelijk met gemeentelijk doelgroepenvervoer?

- In het Programma van Eisen ligt de focus op de R-net verbinding 320 en het spoor. Beiden zijn oost-west verbindingen. Waarom worden geen garanties gesteld aan een aantal verplichte Noord-Zuid verbindingen in de concessie?

- Er staat dat de toeristische bestemmingen bereikbaar moeten blijven. Nu is er echter sprake van een zeer limitatieve opsomming van bestemmingen. Is dit alles? Ook ziet mijn fractie heel weinig over een speciale OV-ticket voor toeristen. Is de gedeputeerde het met mij eens dat we dit moeten uitbreiden?

- Het CDA heeft zorgen over de bereikbaarheid van Wijdemeren. In het programma van eisen wordt alleen Nederhorst den Berg genoemd als kern die bereikt moet worden. Kan de gedeputeerde aangeven of het klopt dat de andere kernen inderdaad niet voorzien hoeven te worden van een bus aansluiting. Dat lijkt ons onwenselijk.

- In het Programma van Eisen staat dat de bereikbaarheid van Hilversum Tergooi ziekenhuis nog een punt van zorg is. Deze wordt straks immers niet bereikt door de nieuwe 320. Hoe zorgt de provincie ervoor dat de bereikbaarheid van het ziekenhuis gegarandeerd blijft?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.