03 juni 2020

CDA bezorgd over nieuwe pachtbeleid en vraagt om aanpassingen

Vorige week verscheen op de website van de provincie een bericht over nieuw pachtbeleid. Het CDA stelt vraagtekens bij een aantal van de wijzigingen. “Het is niet voorgelegd aan Provinciale Staten ter controle”, aldus fractievoorzitter Dennis Heijnen. “Een verbod op glyfosaat is op dit moment bijvoorbeeld nog een stap te ver, ondanks de discussie over het gebruik er van.” De invoering van het verbod is weer een extra maatregel in de provincie die verder gaat dan het nationaal en Europees beleid. Daarnaast hebben de pachters tijdens een consultatieronde aangegeven dat het gebruik van de gewasbeschermer glyfosaat voor sommige teelten nog noodzakelijk is, omdat nog geen vervangend middel is gevonden.

“De extra maatregelen verslechteren de concurrentiepositie van de agrarische sector in Noord-Holland” vervolgt Heijnen. Niet alleen het verbod, maar ook het nieuwe systeem van verpachten roept vraagtekens op. De provincie gaat de grond verpachten aan de hoogste bieder in plaats van via een vaste getaxeerde prijs per perceel. De pachters hebben aangegeven tijdens inspraak ronden dat zij voorkeur hebben voor behoud van het systeem met vaste getaxeerde waarde van de grond. Het is voor het CDA niet duidelijk waarom de provincie toch een nieuw systeem gaat hanteren.

Voor het CDA valt het niet te rijmen dat de provincie aan de ene kant steeds strengere eisen stelt aan pachters en aan de andere kant nu blijkbaar meer geld probeert binnen te halen via het nieuwe systeem van biedingen. “We hebben vernomen dat er sessies zijn gehouden met pachters in aanloop naar het opstellen van het nieuwe beleid, maar we vragen ons af of hun inspraak voldoende serieus is meegewogen.” Om meer inzicht te krijgen in de afwegingen van Gedeputeerde Staten en om opheldering te krijgen rondom het nieuwe pachtbeleid, heeft Heijnen daarom schriftelijke vragen ingediend. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.