04 maart 2024

CDA en CU: ‘’Waarom zijn projecten voor testen innovaties in landbouw niet eens beoordeeld?’’

Het CDA en ChristenUnie Noord-Holland zijn bezorgd over de onevenredige toekenning van Rijksfinanciering voor koploperprojecten gericht op stikstofreductie, verduurzaming van de landbouw en het aanpakken van klimaatverandering. Recentelijk heeft de provincie Noord-Holland een aanvraag ingediend voor een bedrag van 80 miljoen euro, echter slechts 12 miljoen euro is toegekend door het ministerie. ‘’Koploperprojecten gericht op het testen van innovaties van verduurzaming van de landbouw zijn door het Rijk niet eens meegenomen in de beoordeling. Deze beslissing is voor ons onbegrijpelijk en we willen graag van de gedeputeerde de oorzaak weten van het niet beoordelen van deze cruciale projecten’’ Aldus Statenlid Willemien Koning. Het CDA zal daarom samen met de ChristenUnie vragen stellen aan de gedeputeerde over hoe dit heeft kunnen gebeuren.

De gedeputeerde heeft aangegeven dat vijf van de zeven ingediende projecten niet eens zijn beoordeeld door het ministerie, met name die gericht op stikstofreductie en duurzame innovaties in de landbouw. Het CDA en CU willen duidelijkheid over waarom vijf cruciale projecten helemaal niet zijn beoordeeld door het Rijk. Willemien Koning: ‘’Het is voor ons onaanvaardbaar dat het budget van 1,3 miljard euro dat door het Rijk beschikbaar is gesteld voor dergelijke projecten niet evenredig is verdeeld over de provincies. Provincie Utrecht krijgt 284 miljoen euro, waar Noord-Holland slechts 12 miljoen euro toebedeeld heeft gekregen. Wat heeft de provincie zelf gedaan om een goede beoordeling te ontvangen? Waren de projecten te laat ingediend, of lag het aan de projectopzet? Wij roepen op dat GS spoedig gaat analyseren wat hier fout ging.’’ Michel Klein van de ChristenUnie zegt: “We zitten met smart te wachten tot we daadwerkelijk van start kunnen met de verduurzaming van de landbouw. Het is niet uit te leggen dat agrariërs nu opnieuw moeten wachten omdat het Rijk een groot deel van onze voorstellen niet heeft bekeken”.

De keuze van het ministerie om alleen projecten rondom de aanleg van bos en fietspaden te beoordelen, en niet die gericht op stikstofreductie en verduurzaming van de landbouw, vindt het CDA zeer teleurstellend. ‘’Deze gang van zaken heeft niet alleen gevolgen voor de toekomst van onze natuur en landbouw, maar ook voor het vertrouwen van de agrarische sector in de overheid. Het CDA zal zich blijven inzetten om steun te bieden voor verduurzaming en het herstellen van dit vertrouwen. Wij roepen het provinciebestuur op om te analyseren waarom vijf koploperprojecten niet zijn beoordeeld en om zich hard te maken voor een spoedige herbeoordeling door het Rijk.’’ Stelt Willemien Koning, Statenlid Noord-Holland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.