18 januari 2024

80 agrariërs kunnen gebruik maken van ondernemerscoach

Naar aanleiding van mondelinge vragen van het CDA aan de gedeputeerde, is het duidelijk geworden dat er in tegenstelling tot eerdere berichten plek is voor minstens 80 deelnemers om coaching te krijgen voor hun agrarische onderneming. Statenlid Koning: ‘’We zijn blij dat er deskundige ondernemerscoaches zijn aangesteld en dat mensen uit de agrarische sector hier kosteloos gebruik van kunnen maken. Dat er vanaf 2024 plek is voor meer ondernemers is heel goed nieuws!'' 

Sinds november 2023 wordt in Noord-Holland de mogelijkheid geboden aan agrarische ondernemers om gebruik te maken van een ondernemerscoach. Deze coaches kunnen begeleiding bieden aan ondernemers als zij nadenken over vraagstukken rond de toekomst van hun bedrijf en nieuwe wet- en regelgeving. In 2022 heeft het CDA hiervoor een voorstel ingediend en dat is aangenomen door Provinciale Staten. Statenlid Willemien Koning: ‘’Fijn dat boeren en tuinders in Noord-Holland nu ook gebruik kunnen maken van een ondernemerscoach. Dat vinden wij belangrijk omdat de vraagstukken vaak erg complex zijn.''

Willemien Koning heeft in de commissie vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de stand van zaken van de ondernemerscoaches. De gedeputeerde gaf aan dat er plek is voor minimaal 20 ondernemers. In 2024 en 2025 Zal dit worden uitgebreid naar ten minste 80 ondernemers. Lees hier de hele beantwoording van GS.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.