24 april 2018

CDA is tegen provinciale referendumverordening

Het CDA is nooit voorstander geweest van het houden van referenda. Met een referendum worden complexe zaken gereduceerd tot een zwart / wit afweging en wordt ieder compromis dood geslagen. Dit doet volgens het CDA geen recht aan de vaak uitgebreide belangenafwegingen die moeten worden gemaakt.

Daarnaast is het CDA van mening dat de parlementaire democratie waarbij gekozen volksvertegenwoordigers besluiten nemen namens de kiezers die hen daartoe hebben gemandateerd, in principe een goed systeem is. “De gekozen volksvertegenwoordigers kunnen worden aangesproken op de genomen besluiten en kunnen hierover verantwoording afleggen.” aldus Heleen Keur namens de fractie CDA NH.

Het CDA gaat veel en vaak op pad om input te vragen van betrokken personen en instellingen. Heleen Keur:  “Van de volksvertegenwoordigers mag worden verwacht dat ze hun taak serieus nemen en hun oor volop te luister leggen en zich goed en breed laten informeren.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.