16 april 2024

CDA kritisch op provinciebestuur over gebrek aan scherpe keuzes over Noord-Hollandse ruimte

Het CDA Noord-Holland is kritisch op het provinciale bestuur van Noord-Holland die in februari een concept ‘Ruimtelijk Voorstel’ presenteerde met daarin een blik op de toekomst van de ruimte van Noord-Holland. Het omvangrijke ‘Ruimtelijk Voorstel’ werd deze week behandeld in de commissievergadering. Dit voorstel bevat grote vraagstukken en dilemma’s, maar er worden geen scherpe keuzes gemaakt door het provinciebestuur. ‘’Een gemiste kans, als je het mij vraagt,’’ aldus fractievoorzitter Dennis Heijnen. Het CDA benadrukte het belang van heldere besluitvorming om de toekomst van de ruimte in Noord-Holland veilig te stellen, zeker nu het Rijk al volop bezig is met een nationale ‘Nota Ruimte’. Heijnen: “als Noord-Holland te lang wacht met eigen keuzes maken wordt het voor ons gedaan.”

Het CDA pleit voor concrete ideeën en benadrukt dat doelstellingen zonder een duidelijk plan niet realistisch en haalbaar zijn. De partij heeft daar een aftrap voor gegeven en zeven concrete keuzes voorgesteld. Dennis Heijnen: ‘’Wij zijn bijvoorbeeld van mening dat alle nieuw te realiseren bos in het kader van de bossenstrategie moeten komen bínnen bestaande natuurgebieden, dat scheelt bijna 1400 hectare.’’ Daarnaast wil het CDA op dit moment geen verdere uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), maar inzetten op verbetering van de huidige natuurgebieden. Ook wil het CDA een gedegen perspectief voor de landbouw en wil het zo min mogelijk landbouwgrond opgeven door in te zetten op innovatieve technieken.

Woningbouw wordt door het CDA genoemd een van de grootste prioriteiten in de ruimtevraag. Heijnen: ‘’Mensen moeten betaalbaar kunnen wonen in onze dorpen en steden. Daarbij moet nu echt ruimte komen om te bouwen aan de randen van stad en dorp. Binnenstedelijk is niet altijd meer mogelijk door hittestress en behouden van groen.’’ Tot slot geeft het CDA aan het belangrijk te vinden dat er ruimte moet zijn voor goede infrastructuur, ontsluiting van Noord-Holland Noord en een goed elektriciteitsnetwerk, zodat mensen in de toekomst geen problemen hebben met hun aansluiting op het elektriciteitsnet.

Heijnen: ‘’Hopelijk durft Gedeputeerde Staten nu wél scherpe keuzes te maken over de toekomstige ruimte in Noord-Holland, voordat het landelijke beleid zich hierover buigt. Met zeven heldere keuzes heeft het CDA hopelijk een duw in de goede richting gegeven.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.