08 november 2021

CDA NH: “Bied zekerheid en perspectief aan trouwe partners van de provincie”

De provincie Noord-Holland heeft taken op het gebied van welzijn en kiest ervoor om de vitaliteit van gemeenschappen te stimuleren. Dit doet de provincie al jarenlang samen met Dorpswerk Noord-Holland. Door hen te subsidiëren worden initiatieven op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang ondersteund. Ook sporten vind de provincie van belang om de samenhang in een gemeenschap te versterken. Dit doet de provincie al jarenlang in samenwerking met Sportservice Noord-Holland. Zo wordt de kennis gedeeld en hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden. “Het CDA is blij dat vanuit de provincie al vele jaren subsidie wordt gegeven aan Dorpswerk en Sportservice. Helaas wordt de subsidie aan deze organisaties gedekt uit incidentele middelen die beschikbaar worden gesteld bij de coalitieonderhandeling”, aldus Dennis Heijnen, fractievoorzitter van het CDA.

Elke vier jaar is het dus maar weer de vraag voor deze organisaties of ze kunnen rekenen op de subsidie, terwijl de provincie zelf regelmatig benadrukt hoe dit soort organisaties van onmiskenbaar belang zijn op het gebied van kennisdeling, advisering en netwerken. Door deze constructie bevinden deze partners van de provincie zich in een onzekere positie en dat maakt het voor deze organisaties lastig vooruit te plannen op meerjarige inzet. Heijnen: “De facto is de subsidie al structureel, laten we dat dan nu officieel maken”. Het CDA diende daarom, samen met SP, ChristenUnie en JA21 de moties Structurele Subsidie Dorpswerk NH en Structurele subsidie Sportservice NH in tijdens de bespreking van de Begroting 2022 bij de Provinciale Statenvergadering van 8 november 2021. Daarnaast vragen het CDA en de mede-indieners om een update over de beleidsnotitie Sport (2020) om zo toekomst te kunnen bieden op het gebied van sport, indien een officiële structurele subsidie vooralsnog uitblijft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.