21 juni 2023

CDA NH wil verlaging eigen risico faunaschade

Het CDA Noord-Holland heeft aangekondigd een motie in te dienen om het eigen risico voor faunaschade in de provincie Noord-Holland te verlagen. Het huidige beleid, waarbij het eigen risico in 2019 werd verhoogd van 5 naar 20 procent zonder adequate ondersteuning voor agrariërs en zonder voldoende beheermogelijkheden, is volgens het CDA niet effectief gebleken. CDA-fractievoorzitter Dennis Heijnen: “Het CDA was altijd al tegen de verhoging, omdat de argumentatie niet klopte. Het argument was dat een hoger eigen risico  ervoor zou zorgen dat  agrariërs meer zouden doen om faunaschade te beperken. Maar de sector doet altijd al zijn uiterste best om de gewassen te beschermen. Het probleem is dat  het faunabeheerplan niet genoeg ruimte biedt voor efficiënt beheer en dat de populatie ganzen enorm is uitgebreid.”

Nu blijkt dat de verhoging van het eigen risico niet het gewenste resultaat heeft. Heijnen: “De provincie moet nu opnieuw het budget voor faunaschade structureel verhogen met 2,7 miljoen per jaar. Dat heeft verschillende oorzaken, maar feit is dat de schade en de kosten maar blijven oplopen, voor zowel de boeren als de provincie. Dit beleid kent alleen maar verliezers en moet dus aangepast worden”.  

Heijnen benadrukte de problematiek rondom de bestrijding van faunaschade tijdens de bespreking van de Kaderbrief 2024 in de interim-Statencommissie op 19 juni: "Het is duidelijk dat het beleid van de oude coalitie om de faunaschade te beheersen niet heeft gewerkt. Agrariërs kregen niet voldoende instrumenten van de provincie om de faunaschade te beperken. Het CDA is van mening dat dit totaal falend beleid is, wat financieel voor een groter deel op het bordje van de boeren komt en de provincie meer en meer geld kost. Het CDA wil dat het eigen risico weer terug gaat naar 5% en dat de provincie meer mogelijkheden biedt de faunaschade daadwerkelijk te beperken."

De motie van het CDA Noord-Holland voor een verlaging van het eigen risico voor faunaschade zal worden ingediend tijdens de behandeling in Provinciale Staten op 10 juli.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.