02 november 2023

CDA: “Noem woningen boven 260.000 euro niet betaalbaar”

Een betaalbare woning in de provincie wordt steeds moeilijker te betalen voor starters op de woningmarkt. De huidige definitie van een betaalbare woning in Noord-Holland staat op 344.000 euro. Deze norm vindt het CDA Noord-Holland te hoog. ‘’Een eigen woning vinden is voor starters lastig als dit betekent dat ze twee keer modaal moeten verdienen voor een betaalbare woning’’ Aldus Dennis Heijnen, fractievoorzitter CDA Noord-Holland. Daarom gaat het CDA komende maandag bij de Provinciale Statenvergadering een motie indienen om de definitie van een betaalbare woning te herzien naar 260.000 euro. Woningen die deze grens overschrijden, zouden dan niet langer als 'betaalbare woningen' moeten worden aangemerkt.

Het CDA ziet de uitdagingen waar jonge starters voor staan bij het verkrijgen van een passende woning. De partij beschouwt de huidige definitie van een betaalbare woning met de vastgestelde grens van 344.000 euro als ontoereikend voor veel starters op de woningmarkt. Heijnen: ‘’Het zou juist van groot belang moeten zijn dat starters meer kansen krijgen op deze krappe woningmarkt.’’

Het coalitieakkoord ‘Verbindend vooruit!’ stelt de definitie van een betaalbare woning op 344.000 euro, 85% van de NHG-koopgrens. Heijnen: ‘’Dit bedrag vinden wij niet haalbaar. We willen de norm aanhouden van Vereniging Eigen Huis, die streeft naar een verlaging van deze grens naar 260.000 euro. Dit is een goed afwegingskader voor de provincie om een betaalbare woning aan te duiden.’’

Daarnaast zal de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie komend jaar stijgen naar 435.000 euro. Des te belangrijker zal het worden om de grens van de definitie van een betaalbare woning vast te stellen op 260.000 euro. Komende maandag zal het CDA een voorstel doen om de definitie van de provincie over een ‘betaalbare woning’ te herzien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.