06 november 2023

CDA Noord-Holland organiseert internationaal congres met EVP-Vrouwen

Eurocommissaris Dubravka Suica en Minister Karien van Gennip spreken over inclusieve samenleving en Welzijn voor alle generaties  op CDA congres in Haarlem

Op 10 november organiseren CDA Noord-Holland en CDA-Vrouwen een internationaal congres met de EVP-Vrouwen in het provinciehuis in Haarlem. De EVP is de koepel van de Europese Volks Partij, waar ook het CDA lid van is.

Sprekers zijn Europees Commissaris voor ‘Democratie en Demografie’ Dubravka Suica, CDA-Europarlementariër Esther de Lange en demissionair CDA-Minister Karien van Gennip. Aan het congres wordt deelgenomen door politiek leidinggevende vrouwen van het CDA voor een groot deel afkomstig uit Noord-Holland en door leidinggevende vrouwen van de EVP-lidpartijen in heel Europa.

Ursula von der Leyen zal het congres openen via een video-bericht, waarin zij uiteenzet wat Europa afgelopen jaren bereikt heeft op het gebied van gender equality en waarin zij het belang van de EU op dit terrein óók voor de komende jaren benadrukt.

Het thema is Leaving No One Behind. Towards an Inclusive Society that will secure Economic and Social Wellbeing for all Generations. Met dit thema willen het CDA en de EVP-Vrouwen een signaal afgeven dat economie en welzijn hand in hand gaan, waarbij gender- en generatieverschillen er niet toe doen. Sterker nog, waarbij deze een bouwsteen zijn voor een inclusieve samenleving en onderlinge betrokkenheid op elkaar.

Willemien Koning, CDA-Statenlid in Noord-Holland en voorzitter van CDAV Internationaal zal samen met Rozália Biró, Voorzitter van de EPP Women, het congres openen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.