31 januari 2023

CDA Noord-Holland presenteert verkiezingsprogramma “Minder ik, meer wij”

CDA Noord-Holland presenteert het verkiezingsprogramma met de titel “minder ik, meer wij”. Een stem op het CDA is een stem voor verbinding, dienstbaarheid en daadkracht, zo klinkt het in de inleiding. Met deze hoopvolle boodschap gaat het CDA Noord-Holland de verkiezingen in. “We moeten zoeken naar wat ons bindt, juist in deze tijd. Met de woningnood, stikstofopgave en energiecrisis zien we dat groepen tegenover elkaar komen te staan en alleen nog maar harder tegen elkaar gaan schreeuwen”, stelt de lijsttrekker Dennis Heijnen.

Vooruitgang

Volgens het CDA is nu het moment om de juiste keuzes te maken voor de toekomstige generaties. “Nederland staat op slot als het gaat om woningen, stikstof en energie en we blijven stilstaan als er niet nu iets gebeurt. We moeten de verbinding zoeken, zo boeken we vooruitgang. Zowel als het gaat om natuurbescherming als het voorzien in een thuis voor iedereen in onze provincie. De Noord-Hollander heeft niks aan polariserende politiek. Met dit programma komen we met oplossingen vanuit het verstandige midden, waarbij we oog hebben voor de ander. Alleen samen komen we verder”, aldus Heijnen.

Volkspartij

Het verkiezingsprogramma is de afgelopen maanden tot stand gekomen onder leiding van Heleen Keur: “Dit is een verkiezingsprogramma zoals je verwacht van een partij die midden in de samenleving staat. Mensen uit alle Noord-Hollandse regio’s hebben input geleverd, meegelezen en meegeschreven, van de Noordkop tot de Gooi en Vechtstreek. Ook ontvingen we veel input van organisaties uit het hele maatschappelijk middenveld, met wie we verschillende stakeholderavonden hebben gehouden. Het resultaat hiervan ligt voor u.”

Speerpunten

Uit het verkiezingsprogramma komen de woningnood, de stikstofopgave en de energiecrisis als belangrijkste onderwerpen naar boven. Het CDA wil met name meer mogelijkheden voor buitenstedelijk bouwen in de provincie en inzetten op flexibele (tijdelijke) woningen. Het CDA wil hiermee de jongeren in de kleine kernen bedienen die woningzoekend zijn in hun eigen regio. “Als jonge mensen kunnen blijven wonen op de plekken waar zij opgegroeid zijn en waar hun familie en sociale netwerken zijn, heeft dit een positief effect op de vitaliteit van het platteland. Zo blijft het aantal leden van de sportverenigingen op peil, blijven de mensen gebruik maken van de bibliotheek en houdt de middenstand haar omzet”.

Het hele verkiezingsprogramma is hier te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.