01 september 2021

CDA Noord-Holland wil doorrekening voedselvisie

CDA Noord-Holland wil dat de provincie een doorrekening maakt van het effect van de voedselvisie en de doelen die daarin gesteld worden. ,,Wij willen inzicht in de gevolgen van het uitvoeren van de voedselvisie en de uitvoeringsagenda die vorige week aan de statenleden werd gepresenteerd. De transitie die in onze provincie gevraagd wordt van de agrarische bedrijven en de voedselketen is veelomvattend. Er wordt ruim 6 miljoen uitgegeven om die transitie voor elkaar te krijgen. De provincie moet dan wel zeker weten dat ze met deze visie de goede weg inslaat. Daarbij moet er ook inzicht zijn in de gevolgen voor de producenten en consumenten van voedsel. Dat inzicht ontbreekt.’’ Stelt Willemien Koning-Hoeve, woordvoerder landbouw en milieu van de Noord-Hollandse CDA fractie.

,,Er zitten zeker goede onderdelen in de voedselvisie en met sommige onderzoeken en plannen rond het versterken van biodiversiteit en bodembeheer kun je best aan de slag gaan, maar meer inzicht in de gevolgen van het complete plan is echt nodig. Wij willen voorkomen dat er een visie wordt uitgewerkt die het verdienvermogen van de agrarisch sector uitholt en negatieve effecten met zich mee brengt, waar uiteindelijk ook de consument de dupe wordt,‘’ aldus Willemien Koning-Hoeve. Het CDA heeft zelf een aantal vraagtekens bij de huidige voedselvisie. Willemien Koning: ,,Wij zetten grote vraagtekens bij het tijdsbestek van circa 8 jaar en bij het te realiseren hoofddoel. In de huidige tekst staat namelijk dat in 2030 de gehele landbouw in Noord-Holland natuurinclusief moet zijn. Dat is volgens ons te veel gevraagd, zeker als je je realiseert dat de kennis er nog niet is. De gedeputeerde geeft zelf aan dat alles op het gebied van natuurinclusieve landbouw nog experimenteel is. Ze spreekt over pionieren met deze voedselvisie. Dat kun je de voedselketen niet aandoen.  Als je zo’n veelomvattende transitie wil inzetten, moet je wel inzicht hebben in de gevolgen. De voedselsector in Noord-Holland is zeer belangrijk en kwalitatief hoogstaand. Er werken duizenden mensen en er wordt voedsel geproduceerd voor vele consumenten met een minimale belasting van het milieu. Daar moet je wel serieus mee omgaan. Daarbij hoort zeker een doorrekening van de voedselvisie die je wilt uitvoeren.’’

Bovendien is de tijdslijn die Noord-Holland vaststelt in haar uitvoeringsagenda niet in lijn met landelijke ontwikkelingen.  Het landelijk streven in de akkerbouwsector betreffende het aandeel regeneratieve landbouw is bijvoorbeeld 20% in 2050. Dat staat in schril contrast met het doel van Noord-Holland om in 2030 de landbouw 100% natuurinclusieve te laten werken. Koning-Hoeve: “Noord-Holland wil te snel, terwijl het nog ontbreekt aan verdienmodellen en kennis”. Dit kan de concurrentiepositie van de telers in Noord-Holland verzwakken. Zeker als andere provincies een andere visie en agenda hanteren. Wij willen een level-playingfield, nationaal en internationaal zodat de agrarische sector in Noord-Holland gelijke kansen heeft. Daarbij moeten we ons ook realiseren dat we in Noord-Holland veel extensieve landbouw hebben, dus de kringloopgedachte leeft hier al heel sterk.’’  

,,Met de doorrekening van de voedselvisie en de uitvoeringsagenda wil het CDA inzicht krijgen in wat deze visie betekend voor milieu, bodem, voedselvoorziening, voedselketen en het inkomen van de boer en teler in Noord-Holland. We willen inzicht in de interactie tussen de doelen die gesteld worden en een onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor producten, markten en de primaire telers” aldus Koning-Hoeve. De verantwoordelijk gedeputeerde, Ilse Zaal gaf tijdens de commissievergadering Natuur Landbouw en Gezondheid geen gehoor aan de oproep van het CDA voor de doorrekening van de voedselvisie. Daarom zal het CDA tijdens de Statenvergadering op 13 september 2021 een voorstel indienen om de doorrekening gerealiseerd te krijgen.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.