13 september 2023

CDA Noord-Holland wil duidelijkheid over vergunning voor vissers

Het water staat de vissers aan de lippen doordat er al lange tijd geen duidelijkheid is over de verlenging van hun visvergunningen. Ook de garnalenvissers in Den Oever verkeren hierdoor in grote onzekerheid. Het CDA vindt dat niet acceptabel en wil toekomstperspectief voor deze sector die inmiddels al grote investeringen heeft gedaan om de duurzaamheid te bevorderen. Willemien Koning, woordvoerder visserij van CDA Noord-Holland heeft afgelopen maandag tijdens de provinciale vergadering in Haarlem hierover vragen gesteld aan gedeputeerde Jelle Beemsterboer. 
 

Beemsterboer heeft inmiddels contact opgenomen met de Minister en uit vrijdag ontvangen antwoorden op Kamervragen blijkt dat er nog geen duidelijkheid is op permanente vergunningen maar dat minister van der Wal de tijdelijke visvergunningen wil gaan verlengen. Zij schrijft in haar kamerbrief dat ze voornemens is de bestaande gedoogperiode te verlengen tot de vergunningen zijn afgegeven. Zij wil de stikstofruimte bieden behorende bij de toekomstige situatie van een operationele katalysator. Ze stemt de beoogde deadline af op de verwachte leverings- en installatietermijn van de katalysatoren.
 

‘’Dat is voor dit moment goed nieuws maar er moet ook spoedig duidelijkheid komen over vergunningen voor de lange termijn en de vismogelijkheden die daarbij horen,’’ vindt Koning. De CDA fractie is onlangs samen met de BBB naar Den Oever geweest om met de visserijsector te spreken. ,,Veel vissers hebben met de verplichte aanschaf van Katalysatoren voor hun schepen een grote reductie van stikstofemissie gerealiseerd en anderen zijn nog in afwachting van plaatsing van hun katalysator. Afhankelijk van het schip gaat dit om investeringen van 100.000 tot 200.000 euro. Het is nu van groot belang dat zij zekerheid krijgen over hun visvergunning voor de langere termijn, ‘’ vindt het CDA Statenlid.
 

,,Daarnaast is het van belang dat de visserijsector een redelijke omvang behoudt om voort te kunnen blijven bestaan,, vervolgt Koning. ,,Dit is belangrijk voor de voedselvoorziening en  voor de hele visserijketen inclusief opleidingen, scheepswerven, toeleveranciers en verkoopkanalen. De leefbaarheid in kernen zoals Wieringen is sterk verbonden met de visserijsector. Wij willen dat de gedeputeerde zich inzet voor behoud van de visserijsector die nog overgebleven is in Noord-Holland na de laatste saneringsronde. De vissersschepen die er nu nog zijn, moeten echt behouden blijven omdat de sector anders veel te klein wordt. Wij vragen van de gedeputeerde een stappenplan zodat wij ook kunnen controleren of hij actief aan de slag gaat.’’ Gedeputeerde Beemsterboer heeft inmiddels toegezegd dat hij samen zal optrekken met andere provincies om te werken aan het visserij ontwikkelplan. Ook zal hij actief deelnemen aan het bestuurlijk platform Visserij.

De volgende vragen heeft statenlid Koning aan Gedeputeerde Staten gesteld:
 

  1. Bent u bereid op zeer korte termijn contact op te nemen de minister en er sterk op aan te dringen dat er duidelijkheid komt voor de visserijsector en dat de vergunningen verlengd worden. Kunt u het resultaat van het overleg aan ons terugkoppelen?
     
  2. Gezien de grote investeringen die reeds gedaan zijn in de visserijschepen en de enorme emissiereductie die gerealiseerd is, is het niet acceptabel dat de vissers opeens geconfronteerd zouden worden met stopzetting van hun vergunning. Is de gedeputeerde het met ons eens dat je dat niet kan vragen van ondernemers die op verzoek van de overheid al vele investeringen gedaan hebben in duurzaamheid en een belangrijk taak vervullen in de maatschappij? 
     
  3. De visserijsector moet een redelijke omvang behouden om voort te kunnen blijven bestaan. Dit is belangrijk voor de hele keten inclusief opleidingen, scheepswerven, toeleveranciers en verkoopkanalen. De leefbaarheid in kernen zoals Wieringen is sterk verbonden met de visserijsector. Bent u bereid u in te zetten voor behoud van de visserijsector die nog overgebleven is in Noord-Holland na de laatste saneringsronde? Wilt u daarvoor een stappenplan uitwerken en dat naar ons toesturen?  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.