02 november 2023

CDA pleit voor meer geld verduurzamen verenigingsgebouwen

Er moet meer geld beschikbaar komen voor het verduurzamen van sportverenigingen, culturele voorzieningen en dorpshuizen, vindt het CDA Noord-Holland. Volgens de provinciale begroting van 2024 wordt de subsidiepot hiervoor minder. Komende maandag wordt de begroting besproken in de Provinciale Staten. ‘’Deze maatschappelijke voorzieningen spelen een cruciale rol in onze gemeenschappen. Het brengt mensen samen en zijn waardevol voor de leefbaarheid van dorpen en steden. Daarnaast hebben veel verenigingen het nog steeds lastig door stijgende energiekosten. Met het verduurzamen van hun gebouwen slaan we twee vliegen in één klap. We verduurzamen en helpen deze organisaties’’ Aldus Dennis Heijnen, fractievoorzitter van het CDA. Daarom roept het CDA de provincie op om een concreet plan te ontwikkelen om deze voorzieningen te steunen met meer middelen om te kunnen verduurzamen.

De provincie zegt grote ambities te hebben voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en levert graag een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen. Heijnen: ‘’Het is daarom raar dat er niet genoeg geld beschikbaar gesteld wordt voor deze voorzieningen om te verduurzamen voor lagere (energie)kosten’’. In het voormalig provinciaal Corona herstel- en duurzaamheidsfonds werd 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van sportaccommodaties. Toen bleek al dat er veel vraag is naar subsidie voor het verduurzamen van verenigingsgebouwen. Het budget wat beschikbaar is gesteld was steeds zo op. Met het verlagen van de subsidiepot voor álle maatschappelijke voorzieningen vallen veel andere verenigingen nu buiten de boot.

Het CDA zal komende maandag middels een motie de provincie oproepen om te onderzoeken hoeveel vraag er nog is vanuit het maatschappelijk vastgoed voor het verkrijgen van subsidies. Ook ziet het CDA graag dat de provincie een plan opstelt hoe er meer subsidie beschikbaar gesteld kan worden. Met dit plan kunnen nog meer sportverenigingen, culturele voorzieningen en dorpshuizen verduurzamen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.