30 maart 2020

CDA stelt vragen over waterzuivering na aantreffen coronavirus in water

Naar aanleiding van berichtgeving over het aantreffen van het coronavirus in rioolwater van Brabant Water, heeft Diana Dekker, commissielid voor het CDA, vragen gesteld aan de verantwoordelijk gedeputeerde. Dekker: ‘We willen graag weten welke acties PWN en Waternet gaan ondernemen nu naar aanleiding van deze informatie die vanuit Brabant en het RIVM bekend is gemaakt.’  Weliswaar geeft Brabant Water aan dat de drinkwater stromen en de afval water stromen afzonderlijk verlopen, waardoor de veiligheid van het drinkwater gewaarborgd is. Dekker hoopt dat de provincie Noord-Holland een soortgelijke positieve bevestiging kan geven, of dat er snel actie wordt ondernomen.

Lees hieronder de gestelde vragen met inleidende informatie.  

“drinkwater is zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus. Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed in water standhouden en relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren zijn. De belangrijke verspreidingsroutes van coronavirus Covid-19 en andere coronavirussen lopen niet via water, de kans dat het drinkwater besmet raakt met het coronavirus is dan ook nihil. Een griepvirus wordt niet verspreid via het drinkwater. De griepvirussen zitten in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen worden de virussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt, bijvoorbeeld in een trein of bus, een school of kinderdagverblijf. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop. Drinkwaterbedrijven die drinkwater uit oppervlaktewater bereiden hebben allemaal een meervoudige desinfectiebarrières ingesteld gericht op het verwijderen van bacteriën, virussen en protozoën, die ook geborgd zijn door de Analyse Microbiologische Veiligheid Drinkwater. Grondwater is goed beschermd in de bodem tegen alle microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen. Ook de strenge hygiëne-voorschriften voor aanleg en werkzaamheden maken dat de drinkwatersector goed beschermd is tegen alle microbiologische verontreinigingen”

Bovenstaande informatie staat op de site van PWN

https://www.pwn.nl/drinkwater-natuur-en-het-coronavirus En https://www.rivm.nl/nieuws/nieuwe-coronavirus-aangetroffen-in-rioolwater

 

Echter; op de site van RIVM is te lezen dat het nieuwe coronavirus is aangetroffen in riool/ afvalwater. Dit betreft wel degelijk een afwijkende verspreiding dan een griepvirus. Weliswaar geeft Brabant Water aan dat de drinkwater stromen en de afval water stromen afzonderlijk verlopen, daardoor is veiligheid van het drinkwater gewaarborgd.

Vragen aan GS; welke acties ondernemen PWN en Waternet nu naar aanleiding van de informatie die vanuit Brabant en het RIVM bekend is gemaakt? Wat wordt er ingezet aan technieken bij de waterzuiveringsinstallaties om extra beschermingsmaatregelen te nemen tegen (specifiek) het nieuwe coronavirus? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.