22 mei 2018

CDA steunt landschapsplan A8-A9

Het CDA Noord-Holland steunt de Provincie om een landschapsplan te maken voor het gebied rond de aan te leggen verbinding tussen de A8 en de A9. 'Daardoor kunnen de bezwaren van ICOMOS over een mogelijke doorsnijding van de Stelling van Amsterdam worden weggenomen', verwacht Statenlid Hermen de Graaf van het CDA. Dit nieuwe plan is besproken in de vergadering van de Commissie Mobiliteit & Financiën op 17 mei.

Rond de zomer besluit Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over een voorkeursalternatief, dat de A8 en A9 moet gaan verbinden. 'Die verbinding is hard nodig om de leefbaarheid in met name Assendelft en Krommenie te verbeteren en de bereikbaarheid in de hele regio,' aldus De Graaf. Vorig jaar bleek, dat het adviesorgaan ICOMOS van Unesco bezwaren had omdat de Stelling van Amsterdam zou worden doorsneden. Als reactie hierop heeft Provincie Noord-Holland in overleg met de betrokken ministeries het idee uitgewerkt om een landschapsplan te maken. Daardoor kan de nieuwe verbindingsweg op een verantwoorde manier worden ingepast en de Stelling van Amsterdam op een aantal punten kan worden versterkt. 'We zien het als compenserende maatregelen. Daarmee heeft Noord-Holland eerder succes geboekt', verwijst De Graaf naar de omlegging N201 bij Aalsmeer en Uithoorn. 'Op bepaalde punten is weggevallen natuur daar zelfs overgecompenseerd'.

Het Golfbaanalternatief biedt volgens Noord-Holland de meeste kansen om de uitzonderlijke waarden van de Stelling van Amsterdam te versterken. 'In dit gebied is de grootste winst te behalen door het koppelen van de herstelmaatregelen aan het uitwerken van een tracéontwerp', is de redenering.

De Graaf: 'Het is ook goed dat er een geluidsonderzoek komt in de Broekpolder. Dat maakt deel uit van de stappen die moeten worden gezet om vooruit te komen op drie terreinen: verbetering van de leefbaarheid, de bereikbaarheid en de landschapswaarden in Noord-Holland.'

Meer informatie: Hermen de Graaf 06-53992755  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.