05 april 2024

CDA: Vervalt met loslaten NNN ook extra 300 ha natuur in binnenduinrand?

Provincie Noord-Holland heeft laten weten dat het doel om alle Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebieden aan te kopen voor 2027 en af te ronden voor 2029 niet haalbaar blijkt te zijn. CDA-Statenlid Willemien Koning: ‘’Het CDA heeft altijd benadrukt dat beleid realistisch en haalbaar moet zijn. De NNN-strategie was dit niet. Wij vinden dit besluit dus verstandig maar het roept wel vervolgacties op die op korte termijn duidelijk moeten worden. Zo willen wij weten of de extra NNN-opgaaf van 300 hectare in de binnenduinrand nu ook vervalt en of realisatie van het NNN vanaf nu weer een vrijwillige keus wordt.’’

De provincie Noord-Holland heeft samen met de andere provincies een taak gekregen vanuit het Rijk om het NNN af te ronden. Dit is in Noord-Holland al voor 92% gelukt. Echter blijkt nu dat de laatste stukjes van de puzzel onhaalbaar zijn. Willemien Koning: ‘’Het CDA zegt al jaren dat het NNN-beleid van Noord-Holland niet realistisch en haalbaar is en dat het niet tot gedwongen opkoop mag leiden. Er moet nog circa 3000 hectare worden verworven en nog circa 4000 hectare worden ingericht. Dat is ontzettend veel en lukt niet in zo’n kort tijdsbestek. Ook kunnen agrarische bedrijven soms bepaalde stuk grond niet missen voor hun bedrijfsvoering, en dat moet je respecteren.’’ Bij aanvang was afgesproken dat realisatie van het NNN op vrijwillige basis uitgevoerd zou worden en het CDA wil daar weer naar terug.

Het CDA wil dus van het college weten of de landeigenaren vanaf nu niet meer gedwongen worden om mee te werken aan realisatie van het NNN. Ook vraagt Koning zich af of de 300 hectare extra NNN in de binnenduinrand die dit college wilde realiseren nu ook wordt losgelaten. ‘’Die helderheid moet er wel komen. Wij zijn daarnaast altijd van mening geweest dat er voldoende geld voor het beheer moet zijn voor het realiseren van NNN. Onlangs bleek dat de langjarige financiering voor het inrichten en onderhouden van bestaande en nieuwe natuurgebieden niet geborgd is. Ook daar moet eerst duidelijkheid over komen voordat er weer NNN aangelegd kan worden.’’ Daarnaast pleit het CDA voor het behoud van agrarisch natuurbeheer binnen NNN. ‘’Zonder de mogelijkheid van agrarisch natuurbeheer is afronden van het netwerk namelijk niet mogelijk.’’

Het CDA wil van het college horen wat de nieuwe plannen worden. Koning: ‘’Kan er in de nieuwe opzet afschaling van het NNN plaatsvinden? Realistisch natuurbeleid en aankoopbeleid is op dit moment het belangrijkste evenals zekerheid over goed beheer. Als dat niet geborgd is lopen we in korte tijd weer tegen dezelfde problemen aan.’’

Vandaag 8 april zal het CDA hierover vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten tijdens de vergadering van Provinciale Staten.

 

De vragen die door het CDA gesteld worden aan het College van GS:

  1. Voorheen werd door GS gesteld dat we het NNN in 2027/2029 zouden moeten afronden. Is die verplichting vanuit het Rijk vervallen of was die er eigenlijk niet?
  2. Kunnen wij ervan uitgaan dat de opgave om 300 hectare extra NNN te realiseren in de binnenduinrand nu ook niet meer aan de orde is?
  3. Wordt werken aan NNN vanaf nu weer op vrijwillige basis gedaan? Zodat landeigenaren niet worden gedwongen om mee te werken, zoals bij aanvang van NNN ook was afgesproken?
  4. Hoe gaat u om met landeigenaren waarmee u reeds in gesprek was over realisatie NNN en die eigenlijk niet willen meewerken. Krijgen zij bericht dat verplichte realisatie niet meer aan de orde is?
  5. Krijgen landeigenaren die in veel gevallen ten einde raad waren over toekomstperspectief van hun bedrijf en juridische kosten hebben gemaakt om gedwongen realisatie NNN te voorkomen, hun gemaakte kosten vergoed?
  6. Gaat GS hun NNN doelen opnieuw tegen het licht houden en kunnen we op korte termijn nieuwe realistische doelen verwachten? Betekent dat ook dat er minder NNN gerealiseerd zou kunnen worden?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.