02 oktober 2020

CDA vindt op slot zetten Egmond-Binnen onacceptabel

CDA-woordvoerder Wonen Wilma van Andel is verbijsterd over de omgevingsverordening die ter vaststelling voorligt in Provinciale Staten van Noord-Holland. Hele dorpen kunnen door de toevoeging van een nieuw regime, het zogenaamde ‘bijzonder’ provinciaal landschap, helemaal niet meer uitbreiden. Terwijl dat juist essentieel voor het leefbaar houden van deze kernen. ‘De omgevingsverordening is geen verruiming, zoals in de geest van de omgevingswet verwacht mocht worden. Dit is wat betreft het CDA, juist in deze tijd van woningnood, niet uit te leggen. Het CDA hoopt dat ook de ander politieke partijen in Provinciale Staten dit niet laten gebeuren.

Verschillende gemeenten hebben de noodklok geluid bij de provincie dat veel kernen volledig worden omring doorbeschermingsregimes. Woningbouwplannen die gemaakt en gepland waren en goedgekeurd door gemeenteraden zelf, worden door de omgevingsverordening onmogelijk. Neem bijvoorbeeld Egmond Binnen. Deze kleine kern in de gemeente Bergen zou graag een aantal extra woningen bouwen. Wethouder Ruimtelijke Ordening Klaas Valkering: ‘Jongeren die nu nog bij hun ouders wonen of gestudeerd hebben en nu een eigen plek zoeken, willen graag in het dorp zelf blijven wonen. Door de nieuwe verordening is, soms al geplande, woningbouw echter onmogelijk gemaakt.’

De provincie wil dat alleen gebouwd wordt in bestaand stedelijk gebied en zegt ook dat dit genoeg is voor alle mensen die een woning zoeken. Dit is een redenering die van achter een bureau steeds wordt aangehaald, maar gaat voorbij aan de werkelijkheid.  Egmond Binnen is niet de enige kleine kern waar toekomstige uitbreiding onmogelijk wordt gemaakt. Wijdemeren, Abbekerk, Opperdoes, Uitdam en Petten kennen dezelfde problemen. Het CDA dient in de Provinciale Statenvergadering van 5 oktober meerdere amendementen in, met als doel tegemoet te komen aan de woningnood en het democratische proces over de vraag waar die woningen moeten komen te staan, bij gemeenten neer te leggen’, aldus Van Andel.

Maandag 5 oktober vindt de Provinciale Statenvergadering plaats. U kunt de vergadering live meekijken via https://noord-holland.stateninformatie.nl/live

 

 

 

Op de afgebeelde foto ziet u de fractie in gesprek met bewoners van Egmond, januari 2020. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.