18 juni 2019

CDA: voor landbouw is coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ helaas ‘Duurzaam Afpakken’

Het nieuwe coalitieakkoord laat veel te wensen over voor de landbouwsector, aldus het CDA. De sector krijgt in de nieuwe periode een extra last van acht miljoen door het verhogen van het eigen risico in het faunafonds. ‘Deze zogenaamde prikkel waarmee boeren zelf de ganzen beter verjagen is volstrekte onzin,’ aldus fractievoorzitter Dennis Heijnen, ‘alsof een boer prikkels nodig heeft om zijn gewassen te beschermen.’ Het CDA vraagt zich af wat de sector terugkrijgt voor deze extra last, zo wordt het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ voor de landbouw helaas ‘Duurzaam Afpakken’.

Het CDA meent dat de sector meer ondersteuning nodig heeft om hoofd te bieden aan de grote uitdagingen van de toekomst. Het CDA hoopt ook dat de beloftes over bodemdaling waargemaakt worden, met een realistische aanpak, waarbij ook de oplossing van onderwaterdrainage en andere technische mogelijkheden wordt meegenomen. En dat die aanpak vooral mét de sector wordt opgepakt.

Heijnen vervolgt: ‘Ik begrijp tot mijn spijt dat de sector bij het tot stand komen van het akkoord niet is uitgenodigd. Bij alles wat in het akkoord staat is over de sector gesproken en niet met de sector.’ Samen met de ChristenUnie diende het CDA een motie in om alternatieve financiering te vinden voor de landbouwtransitie en de verhoging van het eigen risico van het faunafonds ongedaan te maken. Helaas haalde deze motie geen meerderheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.