18 november 2019

CDA vraagt draagvlak voor klimaatakkoord

Afgelopen maandag pleitte Marleen Sanderse, een week eerder in diezelfde vergadering geïnstalleerd als Statenlid voor het CDA in haar maidenspeech voor draagvlak voor het uitvoeren van het klimaatakkoord. Ze gaf aan dat het voor ons ontzettend belangrijk is dat het voor inwoners haalbaar én betaalbaar blijft. En dat iedereen kan meeprofiteren van de energietransitie. “Het is voor het CDA de uitdaging om de uitvoering zo vorm te geven dat het op lokaal niveau zichtbaar is voor inwoners en dat er in de portemonnee voelbare oplossingen komen. Productie van duurzame energie wordt namelijk big business”,  aldus Sanderse.  

Om haar statement kracht bij te zetten, kwam Sanderse met twee initiatieven. De eerste is een voor de langere termijn, waar op dit moment samen met de SP aan wordt gewerkt, namelijk een vorm van een provinciaal energiebedrijf. Op  lokaal niveau is recent een dergelijk initiatief ontstaan in Koggenland. Dit kan heel goed aansluiten bij het vergroten van het draagvlak en het zichtbaar maken van de broodnodige energietransitie. Tweede, snellere concrete actie, was het indienen van een motie bij de bespreking van het klimaatakkoord, waarin opgeroepen werd om ‘draagvlak’ bij de uitvoering van de Regionale Energie strategieën(RES) als uitgangspunt te nemen.

Gedeputeerde Stichter reageerde positief op de motie. Hij geeft aan dat draagvlak een belangrijk uitgangspunt voor de Ressen (uitvoeringsproces van het klimaatakkoord) zijn en dat dit maximaal moet aansluiten bij wat de inwoners van Noord-Holland willen. “als ik de motie zo mag uitleggen dat draagvlak een belangrijk uitgangspunt is bij het maken van de energiestrategieën als ondersteuning van het beleid, dat sta ik hier positief tegenover. Uiteindelijk zal het altijd een afweging zijn ten aanzien van goede ruimtelijke ordening of (inter)nationale verplichtingen die bij elkaar moeten komen. Maar draagvlak als leidraad, zullen we omarmen.” De motie werd dan ook aangenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.