11 juli 2019

CDA vraagt om duidelijkheid over A.C. de Graafweg

Het CDA wil meer duidelijkheid over de A.C. de Graafweg, de N241. De provincie heeft aangegeven de weg te willen aanpakken. Voor de herinrichting is een plan gemaakt, het Provinciaal Inpassingsplan. Tegen dit plan zijn diverse beroepsschriften bij de rechter ingediend, waaronder die van de gemeente Opmeer, De gemeente Opmeer heeft bijvoorbeeld aangegeven dat te weinig alternatieven zijn meegenomen in de huidige aanpak voor herinrichting. Volgens de planning zullen medio 2019 de voorbereidende werkzaamheden starten.

CDA-Statenlid Christa Kuiper dient namens de fractie schriftelijke vragen in. ‘We willen graag weten wat de huidige stand van zaken is en wat door Gedeputeerde Staten precies met de beroepsschriften van onder Opmeer wordt gedaan, nu de voorbereidende werkzaamheden op het punt staan te beginnen. De Raad van State reageert pas eind 2019 op de ingediende beroepsschriften.’ Kuiper is net gestart als Statenlid en heeft onder andere mobiliteit en infrastructuur in haar portefeuille. Zij zal deze en vergelijkbare projecten nu en in de toekomst nauw volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.