11 december 2023

CDA wil behoud van agrarisch natuurbeheer in Natuurnetwerk NNN

In de Statenvergadering van afgelopen maandag heeft het CDA gepleit voor behoud van agrarische natuurbeheer binnen het Nieuwe Natuurnetwerk. In het Natuurbeheerplan dat vanaf 1 januari gaat gelden wordt er nog steeds vanuit gegaan dat er vanaf 2027 geen agrarisch natuurbeheer meer in NNN mag plaatsvinden. Het CDA vind dat niet acceptabel en wil dat agrarisch natuurbeheer behouden blijft. '’Agrariërs zijn trouwe partners van de provincie en zijn goed in staat natuur NNN-waardig te beheren en de doelen te behalen tegen beperkte kosten. Dit wordt goed begeleid door de agrarisch collectieven,'' stelt Willemien Koning van het CDA.

Het CDA vraagt de provincie om een open houding aan te nemen en agrarisch natuurbeheer te beschouwen als een van de oplossingen voor het onderhoud van het landschap in NNN-gebieden, ook na 2027. Koning: ‘’Agrarisch natuurbeheer is een goed voorbeeld waar natuur en landbouw hand in hand gaan. Ook in het kader van de landbouwtransitie en vraag om extensivering is het bijzonder onlogisch om agrarisch natuurbeheer af te schaffen.''

De gedeputeerde beloofde om een Technische Briefing te organiseren om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor agrarisch natuurbeheer binnen het NNN en daarbij een open houding aan te nemen. Het CDA besloot om GS een kans te geven via deze weg behoud van agrarisch natuurbeheer te regelen. ''Wij houden dit nauwlettend in de gaten. Als er geen voortgang in zit komen wij bij behandeling van de kaderbrief in het voorjaar met een nieuw voorstel voor behoud van agrarisch natuurbeheer.''

Ook vindt het CDA de financiële verantwoording voor het Natuurbeheerplan verontrustend. ‘’De provincie blijkt in totaal 469 miljoen euro tekort te komen om het NNN af te ronden en langjarig te beheren. Dan is het juist verstandig om agrarisch natuurbeheer binnen NNN te behouden, omdat deze voor een groot deel betaald wordt met geld vanuit Brussel. Dat is dus een win-win situatie’’ vindt Willemien Koning.

Het CDA vindt het onbegrijpelijk dat GS doorgaat met opkopen van gronden voor het afronden van het NNN en ook verder gaat met voorbereiding van alle projecten, inclusief de 300 extra hectare NNN in de binnenduinrand terwijl er onvoldoende geld is om de projecten te realiseren. Koning: ,,Als er niet genoeg geld is voor opkoop, inrichting en beheer van NNN dan zul je keuzes moeten maken en kun je niet met alles doorgaan alsof er niets aan de hand is. Dat is ook niet uit te leggen aan de huidige grondeigenaren die hun gronden vaak helemaal niet kwijt willen.''

Vanuit het PPLG krijgt de provincie mogelijk nog geld voor gebiedsprocessen. Het bedrag is echter niet bekend en afhankelijk van het nieuwe kabinet. Daarnaast mag het niet gebruikt worden voor NNN dat nog valt onder het natuurpact. '’Het miljoenentekort blijft bestaan alleen weten we niet precies hoeveel miljoen we uiteindelijk tekortkomen. Deze onzekerheid maakt de situatie nog complexer. En daarnaast biedt het plan nog steeds ruimte voor onteigening voor natuur waar wij als CDA niet achter staan. Bij aanvang is beloofd dat het NNN op vrijwillige basis wordt aangelegd en daar willen wij niet van afwijken.''

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.