06 december 2022

CDA wil behoud visserijsector in Noord-Hollandse kustprovincie

Statenfractie CDA in Den Oever in overleg over complexe problematiek

Het CDA Noord-Holland maakt zich ernstig zorgen om de toekomst van de visserijsector en bracht met de lokale fractie CDA Hollands Kroon een bezoek aan de Visafslag in Den Oever en aan de kotter WR 12 van een lokale visser. “Ons bereiken veel berichten over vissers die noodgedwongen gaan stoppen en over visafslagen die reorganiseren. We moeten voorkomen dat deze hele sector verdwijnt uit onze kustprovincie”, stelt Willemien Koning, woordvoerder namens de CDA-fractie. Het onderliggend probleem is vrij complex, legt Pim Visser uit, die het gezicht is van de visserij in de kop van Noord-Holland en zich al jaren inzet voor het voortbestaan van deze sector.

‘Een giftige cocktail van bedreigingen’ noemt Visser de problematiek. Waar in 2020 en 2021 vooral de coronacrisis impact had door de afnemende vraag, zijn inmiddels de kosten voor de brandstof om de zee op te kunnen om te vissen hoger dan de opbrengsten. Vissers die tijdens de coronacrisis nog betere tijden afwachtten, hebben nu geen vertrouwen meer in de toekomst en zien geen andere uitweg dan noodgedwongen te stoppen. Koning betreurt deze ontwikkeling: “Het is diep triest dat een ambachtelijk beroep als de visserij, die zo kenmerkend is voor onze kustprovincie en de gemeenschappen hier, dreigt te verdwijnen. Dat deel wat weg is, komt niet meer terug. We moeten de visserijsector helpen om de nodige innovaties te kunnen doormaken, zodat er toekomstperspectief blijft bestaan voor vissers.”

Momenteel wordt er een regeling uitgewerkt voor brandstofsteun vanuit het ministerie, maar dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat. Koning: ,,Het is te weinig en komt voor sommige vissers ook te laat. Toch is het wel een positief signaal dat er aandacht is voor deze sector in nood. Vissers die in de problemen komen vanwege de hoge brandstofprijzen kunnen naar verwachting maximaal 30.000 euro krijgen over de komende drie jaar. Als je je realiseert dat een grote kotter nu al een tekort heeft van 5.000 tot 10.000 euro per week, kun je begrijpen dat deze tegemoetkoming een positief signaal is maar niet veel zal helpen.’’

 

Boten op waterstof zijn nog niet ver genoeg ontwikkeld om in te zetten voor de visserij. Vissers worden verplicht om voor behoud van hun natuurvergunning een katalysator te installeren die de stikstofuitstoot reduceert. Daarvoor is een bijdrage van het Rijk beschikbaar, maar dan moet een visser nog steeds een flink bedrag zelf investeren, zonder zekerheid over het halen van de natuurdoelstellingen. De modellen waarmee wordt gerekend zijn complex en voor N2000 gebieden aan de kust geldt een zogenaamde ‘’meetcorrectie’’. Dit was voorheen betiteld als ‘’stikstof van zee’’ maar dat lijkt toch niet te bestaan. Met de katalysatoren zou een reductie van 0,15 procent van stikstofneerslag op N2000 gebieden gerealiseerd kunnen worden, terwijl de meetcorrectie 30 procent bedraagt waarvan nog niemand weet waar die stikstof vandaan komt. Je kunt je dus voorstellen dat vissers het nut van de katalysator niet inzien, maar ze worden gedwongen om de investering te doen.’’

“Mensen en voedselzekerheid zijn in de huidige politieke situatie onderhevig geworden aan natuur en klimaat, terwijl de visserij juist zo belangrijk is. Niet alleen voor de productie van voedsel is de visserij van hoge waarde, ook voor de gemeenschap hier in de kop van Noord-Holland en andere vissersdorpen. De balans is zoek en voedselproducenten zijn de dupe. We moeten samen met het Rijk en de Europese Unie zoeken naar toekomstperspectief voor de visserijsector. Het gaat ook over leefbaarheid in de dorpskernen. We hebben hier met de hele gemeenschap iets aan”, aldus Koning.

De vissers werken momenteel in coöperatief verband aan een onderzoek of Den Helder naast olie en gas ook een hub zou kunnen worden voor windenergie. Het gebouw van de Visafslag zou volgens Pim Visser een transitie kunnen ondergaan in het kader van wind op zee, met daarbij ruimte voor een paar kleine vissers en garnalenvissers. De visafslag van Den Helder is gefuseerd met Den Oever om toekomstperspectief te behouden. Het CDA gaat statenvragen stellen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om te bekijken welke rol de provincie kan spelen in het ondersteunen van de visserijsector. ,,Wij willen voorkomen dat er nog meer kotters gesloopt zullen worden en dat de bemanning thuis komt te zitten. De voedselvoorziening en de leefbaarheid in de vissersdorpen is van groot belang voor Noord-Holland en voor Nederland ook in de toekomst.’’  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.