08 maart 2018

CDA wil betere informatievoorziening over grondverplaatsing Haarlemmermeer

'Het is begrijpelijk dat er onrust ontstaat als vervuilde grond wordt verplaatst en inwoners in Haarlemmermeer dat alleen via de media vernemen. Daarom hebben we Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gevraagd of er wel echt gevaar is en hoe daarover is gecommuniceerd' aldus Statenleden Willemien Koning en Hermen de Graaf van het CDA Noord-Holland.

De vervuilde grond is afkomstig uit het traject waar de nieuwe busbaan bij Schiphol-Oost wordt aangelegd. De werkzaamheden moesten hierdoor worden stilgelegd. De verontreinigde grond wordt verwerkt op een ander terrein van de provincie, bij Schiphol Logistic Park-zuid. Dit terrein krijgt in de toekomst een bedrijfsbestemming en daar ligt ook met dezelfde stoffen licht vervuilde grond. Verplaatsing is mogelijk op basis van de richtlijnen die hiervoor zijn vastgesteld.

'Volgens die richtlijnen is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat is blijkbaar niet goed uitgelegd. Verder hebben we gevraagd welke maatregelen worden getroffen om tijdens het transport te voorkomen dat de stoffen zich kunnen verspreiden in die winderige omgeving', aldus De Graaf en Koning.

De werkzaamheden beginnen op 15 maart. Op 22 maart houdt de gemeente Haarlemmermeer een informatieve bijeenkomst. Dan kan ook op deze kwestie worden ingegaan. 'Had dat niet beter eerder kunnen worden gepland?' vraagt de provinciale CDA-fractie zich af.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.