04 juli 2022

CDA wil erfcoaches in Noord-Holland voor toekomstbestendig landelijk gebied

Om het landelijk gebied vitaal te houden wil CDA dat Noord-Holland onafhankelijk opererende erfcoaches instelt. Willemien Koning, woordvoerder namens CDA Noord-Holland: “Veel agrarische ondernemers worstelen met vragen op het gebied van hun toekomst. Zij vragen zich bijvoorbeeld af of dit het moment is om te investeren in duurzaamheid of niet, maken zich zorgen over opvolging of kampen met financiële problemen”. Het gaat om ondernemers in veelal economisch gezien goedlopende bedrijven die nu geconfronteerd worden met een opeenstapeling van nieuwe regels en eisen en transformatievoorstellen die onduidelijk zijn. Dat maakt het maken van keuzes erg lastig voor deze ondernemers. Onafhankelijke erfcoaches kunnen hierbij een goede rol spelen met begeleiding in de vorm van open en eerlijke gesprekken.

De heersende onrust over stikstof onderstreept het belang van goede begeleiding bij ondernemers die transities willen ondergaan. Een erfcoach wordt niet alleen ingeschakeld bij het stoppen van een bedrijf, maar juist ook voor andere vraagstukken zoals vergroening van het erf, veiligheid of duurzaamheid, bedrijfsontwikkeling of sociaal emotionele vraagstukken. “De zorgen van agrariërs blijven namelijk niet altijd beperkt tot de bedrijfsvoerder, maar hebben regelmatig betrekking op het gezin”, legt Koning uit. Door een open en eerlijk gesprek aan te gaan kan de coach helpen bij het maken van de juiste keuze over deze soms uitdagende veranderingen. “Het succes van de erfcoaches in provincies als Gelderland en Overijssel laat zien dat er behoefte is aan deze coaches. Wij roepen Gedeputeerde Staten op om in Noord-Holland dit voorbeeld te volgen en een pilot te starten”, aldus Koning. Provinciale Staten stemt vandaag tijdens de Statenvergadering over het voorstel.

Download de motie en de bijlage van de motie hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.