20 december 2023

CDA wil meer ondernemerscoaches voor agrariërs in Noord-Holland

Sinds november 2023 wordt in Noord-Holland de mogelijkheid geboden aan agrarische ondernemers om gebruik te maken van een ondernemerscoach. Deze coaches kunnen begeleiding bieden aan ondernemers als zij nadenken over vraagstukken rond de toekomst van hun bedrijf en nieuwe wet- en regelgeving. In 2022 heeft het CDA hiervoor een voorstel ingediend en dat is aangenomen door Provinciale Staten. Statenlid Willemien Koning: ‘’Fijn dat boeren en tuinders in Noord-Holland nu ook gebruik kunnen maken van een ondernemerscoach.  Dat vinden wij belangrijk omdat de vraagstukken vaak erg complex zijn. Er is echter in de huidige regeling maar plaats voor 20 deelnemers. Dat vinden wij als CDA te weinig. Wij zetten ons in om ruimte te krijgen voor meer deelnemers’’.

Willemien Koning heeft in de commissie vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de stand van zaken van de ondernemerscoaches. De gedeputeerde gaf aan dat er plek is voor minimaal 20 ondernemers. In 2024 en 2025 Zal dit worden uitgebreid naar ten minste 80 ondernemers. Lees hier de hele beantwoording van GS.

De ondernemers coaches zijn onpartijdig en kunnen daarom goed meedenken over het (familie)bedrijf, actuele ontwikkelingen en de toekomst. “Wat wil, kan en mag ik met mijn bedrijf in de toekomst? Wat zijn de stappen voor een succesvolle bedrijfsovername? Hoe kan ik mijn bedrijf duurzamer maken of verbreden? Wat past bij mij en hoe neem ik mijn bedrijf en gezin daarin mee?” Dit kunnen onderwerpen zijn waar agrarisch ondernemers mee worstelen en in vertrouwen met iemand over willen spreken. De provincie Noord-Holland biedt, in samenwerking met LTO Noord en collectief Water, Land & Dijken, de coaching aan boeren en tuinders aan. Er zijn hiervoor 6 onafhankelijke ondernemerscoaches aangesteld met diverse specialisme.  

Statenlid Koning: ‘’We zijn blij dat er deskundige ondernemerscoaches zijn aangesteld en dat mensen uit de agrarische sector hier kosteloos gebruik van kunnen maken.  Voor veel bedrijven is de situatie erg complex bijvoorbeeld voor PAS-melders en voor bedrijven dicht bij N2000 gebieden en dan is het van meerwaarde als een ondernemers met een deskundige coach kan spreken over de toekomst. Wij hebben in Noord-Holland ruim 200 PAS-melders en interimmers en nog vele honderden agrarische bedrijven die moeten nadenken over welke stappen zij gaan nemen in deze onzekere tijden. Daarom vinden wij het aantal van 20 bedrijven dat kan deelnemen te weinig. We gaan ons hard maken om ervoor te zorgen dat meer ondernemers gebruik kunnen maken van een agro-coach.’’  

Ondernemers die meer informatie willen of willen spreken met een ondernemerscoach kunnen zich aanmelden via www.landbouwportaalnoordholland.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.