09 november 2020

CDA wil oplossing stikstofprobleem versnellen door steun voor innovaties

Het CDA wil de oplossing voor het stikstofprobleem versnellen door meer steun voor innovaties. Er worden regelmatig nieuwe technieken en innovaties ontwikkeld voor reductie van stikstofuitstoot, zoals ammoniakfilters die ammoniak omzetten naar vloeibare voedingsstoffen. Fractievoorzitter Dennis Heijnen: ‘er zijn een aantal veelbelovende nieuwe uitvindingen, zoals die van Klaas de Boer in Opperdoes, die zo snel mogelijk inzetbaar gemaakt moeten worden. Dit komt ten goede aan stikstofreductie en daarmee aan de groei van stikstofgevoelige planten in N2000 natuurgebieden. Daarnaast voorkomen innovaties grote en dure rigoureuze ingrepen die nadelig zijn voor de economie.’

‘Woningbouw en veel andere ontwikkelingen ondervinden ernstige hinder van het stikstofprobleem. Reductie van stikstofbronnen is een belangrijke oplossing en daarbij zijn innovaties nodig. Het is economisch niet haalbaar om alle stikstofbronnen uit Nederland te verbannen. Dat zou leiden tot enorme kapitaalsvernietiging en werkloosheid,’ aldus Heijnen. ‘Opkoop van bedrijven en met name piekbelasters kan helpen, maar kan nooit de enige uitweg zijn. We leven met 17 miljoen mensen in Nederland en dat vraagt om behoud van een goede balans tussen natuur en economie. Al deze mensen hebben naast natuur ook inkomen en voedsel nodig.’

De provincie Noord-Holland moet ondersteuning gaan bieden aan nieuwe technieken en innovaties, zodat er zo snel mogelijk een goede oplossing komt voor het stikstofprobleem. De provincie moet daarom met spoed bekijken hoe zij steun kan geven aan stikstofinnovaties, door het geschikt maken van bestaande fondsen of het oprichten van een nieuw fonds. Het CDA in de provincie Noord-Holland heeft hier maandag tijdens de begroting een motie voor ingediend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.