07 maart 2024

CDA wil pauzeknop voor deel gebiedsprocessen

CDA Noord-Holland begrijpt niet waarom de coalitie in Noord-Holland er alles aan doet om het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) onvertraagd voor te zetten, terwijl er grote onzekerheid heerst bij het Rijk over budgetten en prioriteiten. Statenlid Willemien Koning: ‘’We zijn voorstander om de koploperprojecten door te laten gaan maar laten we voor de meeste andere gebiedsprocessen nu even de pauzeknop indrukken totdat er meer duidelijkheid is vanuit het Rijk. In veel gebiedsprocessen kunnen nu geen concrete afspraken gemaakt worden of financiële toezeggingen worden gedaan omdat er geen duidelijkheid is over de budgetten. ’’

De provincie Noord-Holland heeft 35 miljoen in een reserve gestopt om voortvarend te werken aan het PPLG. Het CDA is verbaasd over de criteria voor de uitgifte van dat geld. Een van de criteria geeft aan dat uitgifte van het geld wel gekoppeld moet zijn aan het PPLG maar los mag staan van besluitvorming bij het Rijk. Willemien Koning: ‘’Wij vinden het niet verstandig dat Noord-Holland haar PPLG plannen los wil koppelen van het Rijk. Dat kan toch niet? Dat geeft straks rare situaties in gebiedsprocessen. Daarom hebben wij een wijzigingsvoorstel ingediend voor de criteria van de reserve zodat er wel link zal zijn tussen de uitgaven in Noord-Holland en het Rijksbeleid. Vreemd genoeg stemde de hele Noord-Hollandse coalitie na lang overleg tegen het wijzigingsvoorstel. Zij hebben nu dus besloten dat ze 35 miljoen gaan uitgeven aan het PPLG en de gebiedsprocessen, om voortvarend aan de slag te gaan los van Rijksbeleid. Wij vinden dat als CDA echt zeer onbegrijpelijk. Zelfs de boeren die hier onlangs op het provinciehuis kwamen, vroegen om het on-hold zetten van de gebiedsprocessen, vanwege de onzekerheid bij het Rijk, maar deze coalitie luistert niet.’’ Het kan zijn dat het Rijk andere prioriteiten gaat stellen, andere accenten gaat leggen en het budget drastisch aanpast. Daar zal de uitwerking van het PPLG dan ook op aangepast moeten worden. Je kunt op dit moment dus geen toezeggingen doen aan grondeigenaren in gebiedsprocessen over langjarige vergoedingen voor natuurbeheer, over het omzetten van landbouwgrond naar natuur of over bedrijfsverplaatsing als je niet weet welk budget er beschikbaar komt.’’ 

Het CDA wil dat GS meerdere scenario’s gaat uitwerken waarbij rekening wordt gehouden met verschillende budgetvarianten van het Rijk en verschillende prioriteiten. Die scenario’s moeten inzicht geven in de consequenties en kunnen een voorbereiding zijn op het maken van keuzes voor het provinciale plan als de besluitvorming van het Rijk op een gegeven moment helder wordt.

Ook stelt statenlid Koning voor om een deel van de reserve PPLG in te zetten als voorfinanciering voor het realiseren van een oplossing voor het legaliseren van de PAS-melders, interimmers en vrijgestelde bedrijven. Koning: ‘’ Er komt een stikstofbank maar die bank zal ook gevuld moeten worden en daar is geld voor nodig. De gedeputeerde beloofd herhaaldelijk dat hij iets gaat doen voor de PAS-melders. Dit is een kans om daadwerkelijk aan de slag te gaan.’’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.