28 juni 2021

CDA wil provinciaal kenniscentrum voor cultuur

CDA Noord-Holland wil dat het vinden van de beschikbare financiële middelen en het onderling uitwisselen van informatie voor culturele instellingen makkelijker wordt gemaakt door de provincie. Culturele instellingen en historische verenigingen en stichtingen hebben het de afgelopen tijd zwaar gehad, maar eigenlijk daarvoor ook al. Allerlei partijen, waaronder de provincie, hebben cultuurgelden beschikbaar, maar een wirwar van regels en de vele verschillende financieringsstromen zijn vaak onbekend of niet inzichtelijk voor de culturele instellingen. “Wij zouden graag willen dat de provincie een verbindende rol oppakt door het ontsluiten, delen en vergroten van kennis voor culturele, historische en archeologische verenigingen, stichtingen en musea, onder andere op het gebied van toegang tot externe financiële middelen” aldus Dennis Heijnen, fractievoorzitter CDA Noord-Holland.

Heijnen vervolgt: “Wij zien hierin een rol weggelegd voor het reeds bestaande Steunpunt voor Monumenten en Archeologie Noord-Holland, vanwege haar kennis op dit gebied en haar positie in het culturele veld”. Aan het begin van deze Statenperiode (2019) maakte dit idee van een uitgebreider kenniscentrum voor cultuur onderdeel uit van het verkiezingsprogramma van het CDA Noord-Holland.

“Wij proberen zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma te realiseren, daarom hebben we vandaag de suggestie gedaan om dit idee bij de behandeling van de begroting 2022 mee te nemen”.  Met de motie ‘ondersteuning culturele, historische en archeologische verenigingen en musea’ heeft het CDA hier samen met andere partijen tijdens de Provinciale Statenvergadering aandacht voor gevraagd.

 

Lees hier de motie terug

Lees hier het verkiezingsprogramma terug

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.