15 februari 2018

CDA wil realistische ambities voor landschappen

“Het is een goede zaak dat de provincie ambities aangeeft over hoe het landschap in onze provincie er uit moet zien. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is goed in elkaar gezet. Maar de provincie moet er vervolgens niet allerlei ontwikkelingen mee tegenhouden.” Dit gaf woordvoerder Willemien Koning aan in het debat over de concept Leidraad. Met dit document stuurt de provincie op ruimtelijke kwaliteit en geeft aan welke kernkwaliteiten van landschap en cultuurhistorie van provinciaal belang zijn.

Koning: “Ontwikkelingen in het landschap verdienen een eigen afweging, waarbij meer belangen spelen dan die van het landschap. Het is de vraag of ambities, die soms ver in de toekomst liggen, wel realistisch zijn, gelet op andere belangen en ontwikkelingen. De uitgangspunten in de Leidraad moeten daarom dienen als inspiratie en niet als rem op ontwikkelingen zoals die volop plaatsvinden.”

Een voorbeeld is dat de provincie richtlijnen wil geven om boerenerven mooi in het landschap in te passen. De realiteit lijkt daarbij een beetje uit het oog verloren. Er wordt in de plaatjes te weinig rekening gehouden met machines en verkeer, aan- en afvoer van producten en verbindingen die nodig zijn tussen gebouwen om bedrijfsvoering mogelijk te maken. En er wordt voorgesteld om boerenerven open te stellen voor passanten. Uit het oogpunt van veiligheid is dit echter niet altijd verstandig, op veel erven rijden grote machines rond.

Het CDA roept het College van GS op om in de definitieve leidraad alleen realistische ambities op te nemen, waar met steekhoudende argumenten van afgeweken mag worden. Ook de Omgevingsvisie die van dit stuk gebruik zal maken, zal het CDA hierop toetsen.

De Leidraad is hier te lezen, onder punt 8a.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.