21 december 2020

Christa Kuiper stelt schriftelijke vragen over de verkeersveiligheid N248

In de gemeente Hollands Kroon is op 17 december jl. een motie unaniem aangenomen over de
onveilige verkeerssituatie op de N248, de weg tussen Schagen en Wieringerwerf. Uit berichten in de
media is gebleken dat er zich ernstige ongelukken hebben voor gedaan op de N248. Afgelopen
november is een middelbare scholier ten gevolge van een aanrijding op de kruising N248-Wadweg
overleden.

Dit is voor Christa Kuiper, woordvoerster mobiliteit en bereikbaarheid aanleiding geweest om
hierover schriftelijke vragen te stellen aan gedeputeerde staten. Christa Kuiper: “het is duidelijk dat
hier sprake is van een zeer onveilige situatie, temeer omdat dit een belangrijke oversteek is voor
middelbare scholieren onderweg naar hun school in Schagen. Wij willen graag weten wat er wordt
gedaan om deze kruising, maar ook andere kruisingen op deze provinciale weg op korte termijn beter
te beveiligen.” Daarnaast is het een belangrijke vraag of er geen infrastructurele aanpassingen nodig
zijn om de weginrichting van de N248 te verbeteren, zeker voor kwetsbare verkeersdeelnemers als
fietsers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.