07 september 2023

Commissie indeling en regiovertegenwoordiging van de fractie verdeeld

De indeling voor de statencommissies, portefeuilles en de contactpersonen voor de regio zijn verdeeld onder de (duo)-statenleden.

Dennis Heijnen gaat zich hard maken voor de commissie Bestuur en commissie Leefomgeving. Hier zal hij zich bezig gaan houden met de thema's financiën, recreatie en toerisme, bestuur, personeel en organisatie, subsidies, IPO bestuur, gezonde leefomgeving & milieu, VTH-taken & omgevingsdiensten en leefbaarheid van de provincie. 

Willemien Koning sluit aan bij de commissie Landelijk gebied en commissie Ruimte. Bij deze commissies zal ze bezig gaan met de coordinatie PPLG, landbouw & visserij, natuur & landschap, faunabeheer, water en bodem, ruimtelijke ontwikkeling en luchtvaart (Schiphol).

Ruth Engels zal bezig gaan met de commissie Bestuur en commissie Leefomgeving. Hierbij voert ze vooral het woord over economie, grondzaken, Europa, MRA, ICT & data, klimaat & klimaatadaptatie en energie & RES. 

Simon Dijk gaat deze periode bezig zijn met de commissie Landelijk gebied en commissie Ruimte. Hij zal de portefeuilles dierenwelzijn, cultureel erfgoed, wonen, mobiliteit en OV knooppunten op zich gaan nemen.

 

Daarnaast is er voor elke regio in Noord-Holland een contactpersoon aangewezen. Deze is hieronder te vinden.

Alkmaar Willemien
Amstel en Meerlanden Ruth
Amsterdam Ruth en Dennis
Gooi en Vechtstreek Dennis
Kop van Noord-Holland Willemien
West-Friesland Simon
IJmond Dennis
Zaanstreek-Waterland Willemien
Zuid-Kennemerland Dennis

De fractie gaat zich de komende vier jaar met volle overtuiging inzetten voor deze thema's in Noord-Holland. Mocht je vragen hebben over de indeling of de vertegenwoordiging van de regio's, stuur dan een mail naar [email protected].

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.