07 september 2022

De provincie moet wakker worden en nu wolvenbeleid opstellen

De wolf maakte recent zijn eerste slachtoffer in Noord-Holland in het Hilversumse deel van het Goois Natuurreservaat en dus is het tijd om nu te handelen en een provinciaal wolvenbeheerplan op te stellen, vindt het CDA. De provincie moet wakker worden en nu beleid maken voordat er schade ontstaat en om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt”, aldus Willemien Koning, Statenlid en woordvoerder namens de CDA-Statenfractie. Het CDA stelde daarom een discussienota wolf op die afgelopen maandag werd behandeld in de Statencommissie Natuur, Landbouw en Gezondheid in Noord-Holland. Het CDA pleit hierin onder meer voor een goede schadevergoeding, regulering met wolf-vrije gebieden en meer beheermogelijkheden, waaronder het toestaan van verjaging van eigen grond. Koning: “Reeën, koeien, zelfs paarden maar vooral schapen zijn in toenemende mate slachtoffer van brute slachting door de wolf, maar de mogelijkheden om op te treden tegen dit roofdier zijn zeer beperkt omdat het een beschermde diersoort is. Je mag hem niet eens van je erf af jagen als hij daar rond zou lopen.’’

Wolvenschade

Met name voor de schapenhouders is de situatie ernstig en is actie noodzakelijk, vindt het CDA. Eerder bleek al dat de financiële schade landelijk meer dan 75.000 euro bedraagt, maar daarnaast is de angst en onzekerheid over behoud van de kuddes onder dierhouders zeer groot. De schade die wolven aanrichten, nu al in 11 provincies, blijft namelijk toenemen. Percelen waar schapen lopen zijn meestal afgescheiden door lage hekken of sloten, die een wolf niet zullen weren. Het plaatsen van hoge hekken is lang niet overal mogelijk en wenselijk en de praktijk leert dat wolven daar soms ook nog overheen springen.

Maatregelen

Om de veiligheid te waarborgen is regulering van de wolf met heldere regels en maatregelen noodzakelijk. Allereerst moet volgens het CDA de schadevergoeding voor dierenhouders alle geleden schade dekken: ,,Als wolven schapen aanvallen is vaak niet alleen het gedode schaap of de gedode schapen de dupe maar ook de schapen die wonden hebben opgelopen en de schapen die opgejaagd en gestrest zijn. Er kan sprake zijn van verlies van jongen bij drachtige schapen. Ook hier zou een vergoeding tegenover moeten staan’’, licht Koning toe. Het CDA pleit daarnaast voor wolf-vrije gebieden. Koning beargumenteert: ,,Er zijn gebieden waar afrastering met hoge hekken niet toereikend is of het houden van dieren in nachthokken niet mogelijk is. Dit heeft te maken met het feit dat schapen wisselen van perceel. We kunnen deze dieren beschermen door gebieden aan te wijzen waar de wolf niet welkom is.’’ Zolang er nog geen sprake is van wolf-vrije gebieden moet er volgens het CDA echter wel voldoende vergoeding beschikbaar zijn voor de kortetermijnoplossingen zoals het plaatsen van hekwerk, voor de arbeid die daarmee gemoeid is en voor het vergoeden van de schade. Het CDA wil tot slot dat de provincie bij de EU in Brussel op meer beheermogelijkheden aandringt via het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Ministerie van LNV.  Nu zijn de mogelijkheden beperkt en mag er zelfs niet opgetreden worden om een wolf van je erf of land te verjagen. Koning licht toe: ,,In andere provincies zoals Friesland en Gelderland neemt de schade door wolven nu al enorm toe en zijn schapenhouders soms ten einde raad. Sommige stoppen zelfs met hun werk en dan is het beheer van het landschap en de biodiversiteit in het geding.’’

Wolvenplan

De 12 provincies – vertegenwoordigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO) – hebben in 2019 het ‘Interprovinciale Wolvenplan’ vastgesteld. In het wolvenplan hebben provincies uitgewerkt hoe zij om (zullen) gaan met zwervende en territoriale wolven in Nederland. Het wolvenplan biedt provincies de basis om beleid op te stellen rond schadevergoeding en subsidies voor bijvoorbeeld hekwerk en dat formeel te verankeren in verordeningen of beleidsregels. Noord-Holland moet zorgen dat het beleid formeel goed geregeld is net als in andere provincies, vindt het CDA.

De commissieleden van diverse partijen spraken zich tijdens de bespreking van de discussienota wolf grotendeels positief uit over het opstellen van een schaderegeling en het monitoren van de wolf.  Over de invulling van een beheerplan en het pleiten voor meer beheermogelijkheden waren de meningen zeer verdeeld.

Het CDA zal tijdens de Provinciale Statenvergadering van maandag 10 oktober via een motie de  Gedeputeerde oproepen om in samenwerking met de Faunabeheereenheid een dossier op te bouwen en een wolvenbeheerplan op te stellen voor Noord-Holland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.