05 mei 2018

Denk mee over de toekomst van de Agrarische sector

Voorkom dat de agrarische sector in Noord-Holland het kind van de rekening wordt! CDA Noord-Holland roept agrarische sector op input te leveren voor toekomstig beleid rond landbouw. 

Op 4 juni vindt de open bijeenkomst van het CDA voor de Agrarische sector plaats. De avond begint om 20:00 uur, maar vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar in Hotel de Rijpereilanden, Zuiddijk 2a in de Rijp.

Wat willen we met u bespreken: 

De lijnen voor de komende vier jaren worden nu uitgezet in omgevingsvisie en in provinciale verkiezingsprogramma's. De huidige conceptversie van de omgevingsvisie stuurt aan op compleet natuur inclusieve landbouw in 2050, is hierbij alle realiteitszin uit het oog verloren? Hoe divers wil en kan de sector zijn? Welke kant moeten we op met Jacht en ganzenbeleid? Hoe werkt grondgebondenheid uit in Noord-Holland?

Landbouw heeft al veel CO-2 reductie bereikt, moeten zij dan richting toekomst ook nog het kind van de rekening zijn? Hoe gaan we om met adviezen uit rapport van de Raad voor de Leefomgeving en welke bijdrage kan en wil agrarische sector nog leveren aan CO2 reductie in Noord-Holland?

  • Zonneparken op agrarische grond kans of bedreiging?
  • Tegengaan Bodemdaling, tempo en plan van aanpak.
  • PRV - onderscheid tussen gecombineerd en grootschalig landbouwgebied opgeheven?
  • Beleid rond vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en ruimte voor ruimte regeling.

Zoals u ziet voldoende reden om met u in gesprek te gaan op 4 juni in de Rijpereilanden. Komt u ook? 

Sprekers op deze avond zijn: Tweede Kamerlid Jaco Geurts, Gedeputeerde Jaap Bond, Statenlid Willemien Koning en Simon Ruiter, lid commissie grondgebondenheid (LTO en NZO). 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.